- Vi lurer ingen

Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Organisasjonen Norsk Friluftsliv reagerer på påstandene om at de forsøker å lure Stortinget. Snøscooterforkjermperne hevder det er flertall i befolkningen for snøscooterløyper, mens motstanderne mener det er flertall mot slik kjøring.

DEL

Denne uenigheten nådde en ny topp i påsken da Snøscooterimportørenes Forening og  Snøscooterklubbenes Fellesråd i TA beskyldte friluftsorganisasjonene for å forsøke å lure Stortinget.

- Vår undersøkelse viser at dersom befolkningen blir spurt om det som regjeringen faktisk foreslår, å la kommuner som ønsker det legge ut løyper, så er de for, sa Arve Lønnum i Snøscooterimportørenes Forening og Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd. De mener at Norsk Friluftsliv på denne måten forsøker å lure Stortinget.

REAGERER

Det får politisk rådgiver Siri Meland i Norsk Friluftsliv til å reagere. Hun representerer de nasjonale friluftslivsorganisasjonene.

- Vi har hele tiden etterstrebet å være etterrettelige og forsøker på ingen måte å lure Stortinget, sier Meland. Norsk friluftsliv har de siste år fått gjennomført flere undersøkelser som viser det samme: Folk er skeptisk til mer motorferdsel i naturen. Den siste undersøkelsen som er gjennomført av Ipsos MMI viser at et 68 % av befolkningen ønsker at bruken av snøscooter i naturen skal begrenses til nytte- og næringsformål.

FRYKTER KONSEKVENSENE

- Slik reglene blir praktisert i dag har kommunene ved behov mulighet til å gi dispensasjoner, understreker Meland. Debatten i dag går ikke på kommunal selvstyring, men først og fremst om det er fornuftig å tillate motorkjøring med skuter i naturen kun for moro skyld. Det er folk flest svært skeptiske til.

- Selv på direkte spørsmål om det skal tillates kjøring i egne traseer er flertallet negative, fortsetter hun. Kun 39 prosent støtter dette i Ipsos MMI sin undersøkelse.

Data som Klima- og miljøverndepartementet har fremskaffet, viser at en lovendring vil føre til økning i bruken av snøscooter.

- Vi frykter også at med økt volum vil også den ulovlige kjøringen øke. Data fra Finnmark viser at det er nettopp i tilknytning til skuterløyper at mye av den ulovlige kjøringen finner sted. Vi frykter også at mer motorferdsel om vinteren vil øke presset på krav om firehjulkjøring om sommeren, sier Siri Meland.

Artikkeltags