Gå til sidens hovedinnhold

– Å selge Statskog er å selge arvesølvet

Artikkelen er over 6 år gammel

HJARTDAL: Regjeringen har bedt Statskog om å se på muligheten for å privatisere eiendommene de kontrollerer. – Å selge Statskog er å selge arvesølvet. Det vil gå ut over friluftslivet til nordmenn, sier fylkesordførerkandidat Sven Tore Løkslid (Ap).

Før jul ble Statskog bedt om å se på ulike modeller for privatisering at skogene staten eier. I første omgang er det snakk om å selge ut de eiendommene som Statskog har ervervet de siste årene.

SKEPTISK

Beskjeden kom fra Landbruks- og matdepartementet ved statsråd Sylvi Listhaug (Frp). Utredningen som det nå arbeides med skal også se hva en privatisering vil bety for allemannsretten, friluftsliv, fiske og jakt. Regjeringen har lagt inn en forutsetning om at slike rettigheter ikke skal svekkes ved et eventuelt salg, men fylkesordførerkandidat for Ap, hjartdalsordfører Sven Tore Løkslid, er skeptisk til om det lar seg gjennomføre. Ordføreren, som er en ivrig jeger, er veldig imot et salg av Statskog.

IKKE FOLKS VALG

I tillegg til å ville selge Statskog har regjeringen også åpnet for å se på mulighetene for å selge seg ut av, eller privatisere mer av, bedrifter som Flytoget, Mesta, SAS, Entra, Telenor og Kongsberggruppen. – Høyre og Frp er i ferd med å selge ut arvesølvet vårt. Det reagerer jeg sterkt på og jeg tror ikke de har folk flest med seg når det gjelder salg av blant annet Statskog. Dette er nasjonale verdier som blir borte for alltid hvis de først blir solgt, sier Løkslid.

UT HJEMME – INN UTE

Fylkesordførerkandidaten sammenligner forslagene med det som Frp foreslo på 1970-tallet. – Da vile Frp selge oljerettighetene i Nordsjøen for en billig penge. Slik er det nå også når man vil selge kraftrettigheter og Statskogs eiendommer. – Hvorfor foreslår regjeringen dette tror du? – Norge trenger ikke denne kapitalen som frigjøres, men det skal gjøres for å investere i utenlandske selskap. Det legges opp til å øke den norske eiendomsandelen gjennom Oljefondet til en verdi av 250 milliarder kroner. I dag eier staten eiendommer i utlandet for 75 milliarder kroner. Man ønsker altså å selge seg ut av Norge og kjøpe seg opp i utlandet.

NJFF OG DNT SIER NEI

Løkslid tror et salg av Statskog vil få store konsekvenser også for folk i Telemark. Statskog kontrollerer blant annet en eiendom på 161 000 mål i Gjerstad/Nissedal/Drangedal. – Norges jeger- og fiskerforbund sier blant nei til et slikt nedsalg. Den Norske Turistforening er oppriktig bekymret for at et salg vil bety en rasering av friluftslivet, sier Løkslid.

BLIR DYRERE

Det er eierskapsmeldingen som skal behandles i Stortinget til våren som legger føringene for hvordan staten praktiserer sitt eierskap. Løkslid er klar på at Ap ikke vil være med på et slikt nedsalg. – Staten kan være en aktiv forvalter av evigvarende fornybare ressurser. I tillegg sikrer vi allemannsretten. Salg er kortsiktig profitt, sier han. – Hva vil det egentlig bety for friluftslivet? – De som kjøper for eksempel Statskog sine eiendommer vil selvfølgelig ha avkastning på investert kapital. Det er forståelig. Det det betyr er at man vil måtte betale mye mer for å jakte og fiske i skogene og kanskje for parkering i skogen. Skal stier merkes må det kompenseres av brukerne. Dette vil svekke allemannsretten og arvesølvet vårt, sier Løkslid.