Den 47 år gamle mannen som er frifunnet var tiltalt for ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år. 47-åringen var tidligere sammen med tanta til ei jente, som i 2017 anmeldte ham.

Jenta har forklart at 47-åringen en gang i løpet av 2013 utførte et overgrep mot henne. I retten nektet 47-åringen for at dette hadde skjedd. Han sa imidlertid at han ved ett tilfelle hadde tatt på jentas bryst da de lå på en sofa og så på tv, men at det ikke hadde skjedd noe mer enn dette. Og han mente dette hadde skjedd på vårparten i 2014.

Må betale 50 000 kroner

Rettens flertall, meddommerne Per Anders Hoppestad og Lise Valbø Rønningen, mener det ikke er godt nok bevist at det har skjedd noe overgrep, og 47-åringen er dermed frifunnet.

– Rettens flertall har kommet til at tiltalte skal frifinnes. Ettersom det gjelder ulike beviskrav for å domfelle i en straffesak og for å dømme noen til å betale oppreisning, så må retten ta stilling til om vilkårene for oppreisning er oppfylt i nærværende sak. Det tas utgangspunkt i et krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt for å fastslå ansvarsgrunnlaget, heter det i dommen.

Og i forhold til kravet om oppreisning, mener retten at det er en kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at 47-åringen har begått overgrepet, og han er derfor dømt til å betale den fornærmede jenta 50 000 kroner i erstatning, samt 2000 kroner i saksomkostninger.

– Husket ikke konkret

I forhold til frifinnelsen i straffesaken, har rettens flertall blant annet vektlagt at 47-åringen har opprettholdt den samme forklaringa over tid, først til politiet og deretter i retten.

– Videre har retten sett hen til at fornærmedes forklaring ikke er tilstrekkelig detaljert med hensyn til tidspunkt det skjedde og hva som skjedde. I retten var det flere ting hun ikke husket om hva som konkret skjedde, og det måtte leses opp fra hennes politiforklaring. Fornærmede kunne heller ikke tidfeste en så skjellsettende hendelse, verken hvilken ferie det skjedde i, eller årstallet, heter det i dommen.

I 2017 sendte jenta ei melding til 47-åringen, hvor hun konfronterte ham. 47-åringen svarte da i ei melding at han «var lei seg». I retten forklarte han at han med dette mente det at han hadde tatt på brystet hennes.

I forhold til anklagen om overgrep, mente mindretallet, dommerfullmektig Katrine Levie Klaveness Trønsdal, at det var ført tilstrekkelig bevis for at tiltalte var skyldig. Men som kjent bestemmer flertallet.

Aktor i saken var politiadvokat Siv Elise Kvamsdal, og hennes straffepåstand var 120 dagers fengsel. 47-åringen som ble frifunnet ble forsvart av advokat Lill Kristin Nilsen, som ikke ønsker å kommentere saken.