Gå til sidens hovedinnhold

Fraråder å avkriminalisere narkotika til eget bruk

SKIEN: Besittelse og benyttelse knyttet til eget narkotikabruk skal ikke straffes, er forslaget. – Lokalt kan dette medføre utfordringer for politiet. Jeg ser ikke bort fra at forslaget, om det blir vedtatt, kan øke risikoen for mer narkotikabruk.

Det uttaler leder for politiet i Telemark, Dag Størksen, han påpeker videre:

– Politiet støtter en rusreform hvor formålet er å sikre bedre hjelp og oppfølging til personer med rusavhengighet, men vi fraråder en avkriminalisering. Skulle det likevel bli utfallet anbefaler vi at grenseverdiene settes lavere, slik vi som etat har uttalt tidligere.

Rusreformutvalget har kommet med sin innstilling «Fra straff til hjelp». Kjernen er at bruk og besittelse til eget bruk ikke straffes.

Stortinget skal behandle forslaget i løpet av våren. Det har kommet kritikk, Fremskrittspartiet er et parti som har uttrykt sin motstand.

Barn og unge

– Om forslaget blir vedtatt, ser jeg ikke bort fra at det kan øke risikoen for mer narkotikabruk. Det er naturligvis ikke heldig, sier Størksen som er opptatt av å holde seg til de uttalelsene politiet tidligere har avgitt om innstillingen til utvalget.

– Vi kjenner godt til rusmiljøet i Telemark og Vestfold og ser det ikke som vår primæroppgave å gå etter narkotikabesittelser hos den slitne rusmisbruker. Vårt hovedfokus er å forebygge slik at barn og unge ikke blir rekruttert til miljøet og starter å bruke narkotika. Vår oppfatning er at forslaget gjør det vanskeligere for samfunnet å komme i posisjon til å hjelpe barn og unge som er i risikosonen.

– Vi er selvsagt også på jakt etter bakmennene og de som omsetter i stor skala. Utvalgets forslag innebærer at politiet får færre virkemidler til rådighet til å avdekke bruk og besittelse, noe som også vil få følger for politiets evne til å avdekke videre ledd i narkotikakjeden.

Høy gateverdi

– NRK melder at den enkelte med dette kan ha på seg 300 rusdoser med ulike stoffer uten å straffes for det, er det så ille?

– Eksemplet er litt søkt, det er sjeldent politiet opplever å pågripe personer med et så bredt spekter av ulike stoffer, men det er ikke uvanlig at vi kommer over personer der vi beslaglegger tre-fire ulike stoffer.

– Etter politiets vurdering har utvalget satt grenseverdiene så høyt, at det ikke gir mening å omtale dette som grenser for «mindre kvanta til eget bruk». Om en ikke går helt til ytterlighetene som i det aktuelle eksempelet, vil det likevel kunne utgjøre en betydelig mengde narkotika med en høy gateverdi.

Størksen oppgir at antall narkotikasaker i Telemark og Vestfold i 2020 var 698, mot 663 i 2019; i 2018 var det 1075 saker.

Politidirektoratet

I sitt høringssvar angående den mulige reformen, er Politidirektoratet tydelig på utredningen ikke tar «for seg bredden av utfordring som narkotikaforbruk forårsaker i samfunnet». Spørsmålet om «avkriminalisering er ikke tilstrekkelig utredet». Det stilles spørsmål «ved hvorvidt den foreslåtte modellen vil bidra til å sikre at personer med rusavhengighet/rusproblemer faktisk blir møtt med bedre hjelp og oppfølging.»

Direktoratet peker dessuten på:

* Bruk, besittelse og erverv utgjør etterspørselssiden i narkotikamarkedet

* Disse handlingene opprettholder et illegalt marked og alvorlig organisert kriminalitet

* Narkotika utgjør en betydelig inntektskilde for organiserte kriminelle miljøer