Telemark fylkeskommune ga fylkeskulturprisen for 2014 til «Sputnik». Knut Storbukås får utmerkelsen for sin innsats for kulturlivet lokalt og nasjonalt gjennom 55 år som artist.

- TELEMARK SMEST KJENTE

– Han er et enestående fenomen i norsk musikkliv, elsket av et stort publikum, og kanskje selve symbolet på folkelighet i Norge. Musikken hans har røtter både i bedehus og dansefester, og forteller om vanlige folks drømmer og lengsler. Gjennom hele sin karriere har han vært en tydelig stemme fra kulturfylket Telemark. Han er fortsatt en av Telemarks mest kjente musikere nasjonalt, og spiller stadig konserter for unge og gamle Norge rundt, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Som har bestått av personene som utgjør Telemark fylkes hovedutvalg for kultur.

KJENTE, LOKALE MUSIKERE

Tildelingen skjedde under den store Fotavtrykk-konferansen i bok- og blueshuset på Notodden i går kveld. Fotavtrykk Telemark er Telemark fylkeskommune sin måte å markere og feire fylkets kultur- og samfunnsliv gjennom det siste årets hendelser. Arrangementet hadde både kulturelle og faglige innslag. Odd-trener Dag Eilev Fagermo snakket om hvordan det var å være David mot Goliat og flere delarrangement handlet om hvordan man beholder de gamle og skaper nye arbeidsplasser.

Artister som Ingebjørg Bratland, Ni Liv, Vidar Busk, Daniel Eriksen, Trond Ytterbø, Turngruppa Storm og Telemark Messingensemble sto for underholdningen.