Det var torsdag den var oppe i bystyret i Skien i form av svar på en forespørsel fra Helene Røsholt (Høyre).

Kommunedirektør Karin Finnerud svarte.

I strid

Hun sa at hogst var foretatt på kommunen til Skien eiendom i strid med den formelle godkjenningen. «Det var gitt tillatelse til å fjerne noen trær, men i forbindelse med hogst ble alt tatt ned.»

Søker skal i etterkant ha blitt gitt anledning til å rydde opp og plante nye trær.

Tjeneste og straff

– En rekke frivillige ryddet fordi det var helt grodd igjen på eiendommen, og vi hadde en tillatelse til å gjøre det, forteller Bjørn Tore Hjartsjø, styreleder for Bergsbygda Montessori-skole.

– Vi syntes vi gjorde kommunen en tjeneste ved å kutte ned trær og kratt på det som opprinnelig var et jorde og at eiendommen dermed framstår mer velstelt. I stedet oppfattet vi det slik at Skien kommune ville straffe oss.

– Det står i tillatelsen at vi skulle la noen få bjørketrær stå igjen, men etter vår oppfatning var det ikke bjørketrær på eiendommen. Det var også en befaring i forkant sammen med kommunen, og vi kan ikke utelukke at det den gang ble pekt på trær som skulle spares som vi fjernet. Det var vanskelig for oss å se at noen av trærne som ble fjernet kunne ha noen verdi.

Plantet nye trær – skal grave dem opp igjen

Kommunens reaksjon etter dugnaden var å plante fem nye trær på eiendommen midt i synsfeltet til naboene – som reagerte.

Møter måtte til, og det ble enighet om at de to lønnetrærne ble gravd opp og sendt til et annet sted i Skien kommune, mens de tre bjørketrærne blir flyttet til et annet sted på eiendommen.

– Kommunedirektøren informerte politikerne torsdag, er du fornøyd?

– Jeg stusser på at det ble mye fokus på at vi hadde gjort noe ulovlig siden vi hadde tillatelse. Det var også snakk om at vi skulle betale for de nye trærne som ble plantet; det har vi imidlertid inngått avtale med kommunen om at vi ikke skal gjøre.

Ser lyst på fortsettelsen

– Hvordan reagerer folk i området på det som har skjedd?

– Folk rister på hodet, de mener kommunen har vært håpløs. Men på samme tid, kommunen har kommet oss noe i møte, og det setter jeg pris på. Hvis kommunen framover har et bevisst forhold til at bygningen på Strandjordet forfaller og at eiendommen er statlig regulert til friluftsområde, tror jeg dette skal gå bra.

Og kostnadene for moroa: 10 800 kroner «for fem stk. trær. I tillegg kommer utgifter til mannskap og transport, beregnet til ca. kr 15 000».