Kari Anne Birkeland Strømmen sier det, og det er 9. juni.

Hun er bosatt i Siljan og avhengig av et godt busstilbud.

Forskjellsbehandling og ansvarsfraskrivelse

- Uttalelsen om at passasjertall er en avgjørende faktor, kjøper jeg ikke. Det er slik at innbyggerne vender seg til situasjonen slik den er. Kommer en med tilbudet, vil også passasjerer følge naturlig med, uttaler Birkeland Strømmen.

- Dessuten går dette også på en rekke andre ting som nevnt. Et konkret eksempel er de som jobber deltid på et sykehus, for å spe på familiens økonomi, hvordan skal de klare dette i praksis om de bor i Siljan og ikke har bil?

- Og vil vi ut på konsert på søndag kveld i en nabokommune, er det ikke mulig - i praksis en forskjellsbehandling. Det kan da ikke være så vanskelig å sette opp ytterligere en eller to ruter på søndagen eller være mer fleksibel ved å la en maxitaxi ta oppdraget? Ansvarsfraskrivelsen i dette må snart ta slutt.

Formynderi

Birkeland Strømmen gir tydelig uttrykk for at selv om ordføreren er i bildet, savner hun engasjement fra politikere.

- Debatten er ikke bare om økonomi, men om den psykiske helsesituasjon til innbyggere i Siljan. Et menneske trenger kontakt med andre mennesker. Det sies at et barn trenger en hel landsby i sin oppvekst for å få best mulig psykisk helse i voksen alder.

- Vi er en liten kommune, og vi er nå ferdig med korona-nedstengning som ble avgjort av utenforliggende omstendigheter. Men det at et buss-selskap ikke engang prøver å forbedre skyss for innbyggerne oppleves faktisk som enda en situasjon der andre bestemmer hva vi i Siljan bør eller ikke bør gjøre.

- Jeg opplever denne situasjonen som en form for formynderi.

Ordførerens forventing

Ordføreren i Siljan, Kjell Sølverød, opplyser til TA at han bare dager etter at den første saken om det manglende rutetilbudet stod på trykk i april, tok kontakt med ansvarlig busselskap, Vy. I en e-post uttrykker ordføreren:

"Det er også å innrømme at med belønningsordningen vi har i Bypakke Grenland så har også Siljan et godt busstilbud, med et unntak. Det ble en overraskelse at siste buss p7 til Siljan på søndag har avgang fra Skien kl. 16, det er ikke tilfredsstillende. Jeg har derfor en forventning om noe bedre oppdekking av busstilbud på søndag."

Busselskapet svarer

Områdesjef Telemark i VY buss AS, Geir Aasoldsen, uttrykker dette i en e-post til TA om problemstillingen:

- Jeg har snakket med ordføreren i Siljan, og han har også henvendt seg skriftlig til oss angående senere søndagsavgang til Siljan.

- Rutetilbudet i Grenland er sammensatt, og endringer blir vurdert i samarbeid mellom oss som operatør og Vestfold og Telemark fylkeskommune som oppdragsgiver.

- Ut ifra passasjertall og kundegrunnlag har det til nå ikke vært vurdert som forsvarlig å øke tilbudet ytterligere til Siljan på søndager, og vi ser dessverre heller ingen umiddelbar åpning for dette.

- Men henvendelsen er mottatt og blir vurdert fortløpende sammen med øvrige innspill som kommer angående forbedring av rutetilbudet i Grenland.

Birkeland Strømmen er klar på at selv om hun så langt ikke har fått gjennomslag, vil hun ikke gi seg.