En nasjonal undersøkelse viser at Grenlands befolkning er svært fornøyd med busstilbudet i regionen. Det er Kollektivbarometeret, utgitt av den nasjonale bransjeorganisasjonen Kollektivforeningen, som viser dette.

Ifølge undersøkelsen scores det høyest i landet på «fornøyd med billettprisene» og at kollektivtrafikken gir «verdi for pengene».

– Grenland kommer veldig godt ut av det, sier kommunikasjonsansvarlig i Bypakke Grenland., Birgitte Finne Høifødt og legger til at antall passasjerer også har økt. Selv om den største økningen i antall passasjerer skjedde da fylkeskommunen tok grep og la til rette for passasjervekst, så viser statistikken at antall passasjer vokser jevnt og trutt.

–Så langt har vi hatt en økning i antall påstigninger på buss med 4,8 prosent i Grenland i år. Desembertallene har vi foreløpig ikke.

Håper på fornyelse

Grenland har også Norges billigste bussbilletter, noe undersøkelsen viser at passasjerene setter pris på.

– I Grenland har vi benyttet statlige belønningsmidler for å styrke kollektivtilbudet. Det er 10 minutters frekvens på metrobussene og prisen på månedskort er 400 for voksne. Taksten har vært den samme siden 2014. Dette er bevisst satsing. Takket være belønningsavtalen Grenland har med staten har vi kunnet få dette til, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Belønningsavtalen Skien, Porsgrunn, Siljan og Telemark fylkeskommune har med staten gjelder for perioden 2017–2020 på til sammen 250,2 millioner kroner. Dette er nå en avtale som etter planen skal forhandles inn i en ny byvekstavtale.

– Det er nå lagt et løp for å få belønningsmidlene inn i den avtalen, men dette skal behandles politisk, understreker Finne Høifødt.

Busstilbudet er de siste årene utvidet og forbedret utvikles og bidrar til flere passasjerer. 10-minutters frekvens på dagtid, flere avganger lørdag morgen og pendelbusser også på søndag er noen av tiltakene som er gjort.

– Dette er en politisk prioritering vi ønsker å fortsette med gjennom samarbeid med staten i en byvekstavtale. Antall busspassasjer øker fortsatt og bidrar til flere grønne reiser i Grenland. Det er positivt for byområdet, sier Løkslid.

Midt på treet

Undersøkelsen viser at Grenland er på landsgjennomsnittet i punktlighet i 2018, noe Løkslid ikke er fornøyd med.

– Tallene viser at det har skjedd en forbedring i løpet av 2019. Blant annet har åpningen av «Lilleelvprosjektet» medført bedre framkommelighet for bussene gjennom Porsgrunn sentrum, opplyser han.

Kollektivbarometeret viser også at Grenland er høyere på områdene komfort (70 prosent) enn snittet, og ca. på snittet for informasjon (56 prosent) og personalets opptreden (70 prosent) sammenlignet med de andre regionene.