Gå til sidens hovedinnhold

Forlenger munnbindpåbudet i Nome

Nome kommune forlenger munnbindpåbudet til 02. juli.

Formannskapet i Nome har i dag, fredag, vedtatt å forlenge munnbindpåbudet som ble innført 22.06.21 fram til og med 2.07.21. Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Bakgrunnen for innføringen av munnbindpåbudet var et lokalt smitteutbrudd av Covid-19 der 19 personer bosatt på Nome mottak var påvist smittet. Blant de smittede var det tre elever ved Holla 10-årige skole. Det innebar at det kunne være smittespredning i lokalsamfunnet.

- Smittesituasjonen er mer oversiktlig nå enn den var i begynnelsen av uka. De som er smittet har vært i isolasjon. Deres nærkontakter som kan ha blitt utsatt for smitte har vært i karantene slik at videre smitte reduseres. Det kan imidlertid fortsatt være smitte «ute» i lokalsamfunnet, skriver kommunen.

Kommuneoverlegen mener det ut fra dagens smittesituasjon vil være hensiktsmessig å videreføre munnbindpåbudet en uke. Fordelene med et munnbindpåbud vurderes som større enn de ulempene det medfører for innbyggere og besøkende.

Kommunen minner også om oppfordringen om å ikke gjennomføre sosiale sammenkomster og arrangementer. Det er enda for tidlig å senke skuldrene, og oppfordringen gjelder fortsatt gjennom helga.

• Begrens sosial kontakt

• Hold avstand

• Test deg, selv ved svake symptomer

• Ikke gå ut om du er syk

Når gjelder munnbindpåbudet

På alle steder hvor det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre enn de du bor sammen med:

• på butikker

• i fellesarealene på kjøpesentre

• på serveringssteder

• i tros- og livssynshus

• i lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter (gjelder ikke de som utøver fysisk

aktivitet)

• på kollektivtransport, gjelder også på innendørs stasjonsområder

• i taxi, gjelder også for sjåfør når det er passasjer i taxien

Vaksinerte er også omfattet av påbudet.

Unntak

• barn under 12 år

• de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

• påudet gjelder ikke ansatte og barn i barnehager, grunnskoler og SFO