Det melder Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i en pressemelding. Det er de som har ansvaret for oppryddingen.

- Vi har en anbudskonkurranse gående med en kostnadsramme på 120 millioner og med en godkjenning av tilleggsbevilgningen i det reviderte nasjonalbudsjettet er vi et stort skritt nærmere målet om opprydding av 5000 tonn med lavradioaktivt avfall, sier sektordirektør teknisk Nils Bøhmer i NND.

Målsettingen med oppryddingen er å sikre at området kan brukes uten begrensninger og at avfallet ikke lenger fører til ulempe for befolkning og miljø.

I pressemeldingen opplyses det at opprydningsjobben består av oppgraving av de forurensede massene, eventuell mellomlagring, transport til et godkjent deponi, samt sluttkontroll og tilbakeføring av området. Anbudet forutsetter en deponeringsløsning i et godkjent deponi, og gjennomføringen forutsetter også nødvendige tillatelser fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og andre relevante myndigheter.