Foreldre som har barn med særskilte behov sliter: - For mange er det helt krise nå

SKIEN: Foreldre til barn med autisme er utslitt og fortvilte over at barna har mistet tilbudene over natta og må være hjemme. Mange blir utrygge på grunn av endringene i hverdagen.