Det er ambulant team for spiseforstyrrelser for barn og unge som har tallene som beskriver pågangen knyttet til spiseforstyrrelser:

I 2019 - 38, i 2020 - 52 og i 2021 - 74.

Teamet er en del av Seksjon for familiebehandling i ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse).

Denne avdelingen er å finne ved Sykehuset Telemark i Skien og "gir tilbud om forebygging, utredning og behandling av psykiske problemer hos barn og ungdom under 18 år, og deres familier".

Tre millioner i 2021

- Vi fikk nær tre millioner kroner i 2021 til arbeidet vårt, og vi ønsket å benytte disse til to ulike prosjekter, det ene prosjektet har vi kalt oppfølgingsteamet for barn og unge, og det andre handler om å styrke poliklinisk arbeid med unge med spiseproblematikk.

Det opplyser Anne Kjendalen, avdelingsleder, avdeling for barn og unges psykiske helse.

- Vi erfarer at det fortsatt er stor pågang av barn og unge som ønsker hjelp med psykiske vansker, de midlertidige regionale midlene har derfor kommet godt med for å styrke tilbudet til barn og unge med spiseforstyrrelser.

Nytt oppfølgingsteam

Kjendalen informerer videre om at oppfølgingstemaet er nytt og er en del av Ungdomspsykiatrisk senter (UPS), men opprettet i samarbeid med BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), som tilbyr akuttvurderinger til pasienter som ikke har kontakt med BUP og oppfølging i perioder før eller etter innleggelse.

Hun forteller også at poliklinisk behandling til unge med spiseproblematikk tilbys ved Seksjon for familiebehandling.

- Dette tilbudet ønsker vi å styrke med økte ressurser og å utvide innholdet i behandlingstilbudet.

Hun legger til:

- Vi har tilsatt behandlere i både oppfølgingsteamet og i spiseteamet, men vi jobber fortsatt med å få tilsatt flere fagfolk i spiseteamet.

Da TA i april 2021 intervjuet Kjendalen i forbindelse med økningen i spiseforstyrrelser fra 2019 til våren 2021, uttalte Kjendalen dette:

- Økningen tyder på at det er tøft for barn og unge nå under pandemien, også for de barna og unge med andre psykiske lidelser enn spiseproblematikk.