Maja Foss Five (Arbeiderpartiet) og de andre politikerne sørget for det vedtaket i hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett torsdag, med andre under paraplyen til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Møtet ble gjennomført digitalt.

Lifjell hotell

Flere hadde søkt om midler, men ble avvist av fylkesdirektøren og politikerne. Dette er lista over de fra Telemark som kom inn i varmen:

Prestegårdslåven på Drangedal bygdetun: 150 000 kroner

Eldhus i Kviteseid – 150 000 kroner

Loft i Kviteseid – 50 000 kroner

Lifjell hotell – 150 000 kroner

Våningshus i Nome – 100 000 kroner

Bedehus i Porsgrunn – 100 000 kroner

Metodistkirken i Porsgrunn – 161 206 kroner

Bolighus i Seljord – 200 000 kroner

Stiftelsen Dilsdalen feriekoloni (Skien) – 60 000 kroner

Råteskade

Når det gjelder konkret hva kronene skal benyttes til, kan det nevnes at prestegårdslåven trenger til reparasjon av tak med takrenner. Eldhuset må dreneres og stokker skiftes ut.

Lifjell hotell skal restaurere vinduer, det samme gjelder for metodistkirken i Porsgrunn.

Det nevnte bolighuset i Seljord: «Demontering av råteskadd gulvkonstruksjon, gulv og undergulv.»

Dilsdalen feriekoloni: Utbedring tak og råteskade.