Gå til sidens hovedinnhold

- Forandring må til - innenfor rus og psykiatri

SKIEN: - Utviklingen i Skien for de som strever med rus og psykiatri kommer ikke til å forandre seg til det bedre før kommunen begynner å tenke nytt.

Det sier folkevalgt Esther Buer (Fremskrittspartiet). Hun sitter i helseutvalget i Skien kommune.

Hun uttaler seg på bakgrunn av utspillet til Trine Almenning (Arbeiderpartiet) i TA; Almenning er leder av utvalget.

Døgnbemannet institusjon

- Det er ikke til å komme utenom at per i dag ser det ut til at kommunen selv må ha en døgnbemannet institusjon hvis det ikke igjen åpnes for flere aktører for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten. Rehabiliteringsløp med tilnærming til hverdag og samfunn i langt sterkere grad enn nå er avgjørende, uttaler Buer.

- Det er en stor oppgave, og jeg mener effektiviteten, besparelser og nedlegging som er lagt som føringer fra stat og kommune viser klart fort tiden at de sykeste ikke får den rette behandlingen.

Beskyttet mot seg selv

Buer synes det virker som at de sykeste blir sett på som et stort problem og ikke blir beskyttet mot seg selv, i perioder hvor de trenger nettopp det.

- Det er utfordrende for samhandlingsreformen, men mest er det utfordrende for den som er i en sykdomstilstand som sliter og kjemper måneder og år.

Tryggheten

Buer framhever at det er spesialisthelsetjenesten som kan utføre arbeidet og oppgavene med den aktuelle gruppen, med loven i hånd. Samtidig skal det være trygt og forutsigbart.

- Det er ikke alltid det for denne gruppen når de blir plassert alene, uttaler Buer.

- Hjemmetjenesten i kommunen har mye av oppgaven i dag med utdeling av medisiner og så videre til denne gruppen, noe som flere av de ansatte kan føle utrygt. Kommunen har ikke anledning til å håndheve de aktuelle paragrafer og det er viktig med kvalifiserte tiltak, riktig og trygg behandling og bosted for denne gruppen.

Et eksempel

Politiet har rollen med å håndheve loven, og for dem med psykiske problemer kan det være skremmende, framhever Buer.

- Psykiatrien mangler plasser. Mange blir satt i egne leiligheter, og flere kan egentlig ikke bo alene, men burde vært i bemannet bolig. Hvis kommunen skal ha ansvaret, så må det altså tenkes nytt ved eksempelvis å bygge den nevnte institusjonen. Modum Bad som er privat er et godt eksempel til etterfølgelse for å få til noe i kommunen som kan fungere.