Bedre metoder og redusert reiseaktivitet kan være forklaringen på at skadedyrfirmaene melder om færre oppdrag for å bekjempe skjeggkre, veggedyr og tysk kakerlakk.

Landets skadedyrfirmaer rapporterer årlig til Folkehelseinstituttet hvor mange oppdrag de har for å bekjempe elleve ulike skadedyr.

– Generelt er det naturlig med svingninger i hvor mange oppdrag skadedyrfirmaene har fra år til år. Ofte vet man ikke nøyaktig hva som er årsaken til disse svingningene, men for skjeggkre, veggedyr og tysk kakerlakk mener vi å se resultater av redusert reiseaktivitet og bedre bekjempelsesmetoder, sier seniorforsker Anders Aak ved seksjon for skadedyrkontroll i FHI i en pressemelding.

Bekjemper med gift

De første tilfellene av skjeggkre i Norge begynte å dukke opp i årene før 2015. I 2016 ble det innrapportert 511 skadedyroppdrag og i 2019 hadde tallet økt til hele 6.788. I 2020 observerte man en svak utflating med 7.434 registrerte oppdrag og i 2021 er tallet redusert til 6.364.

Forskere har funnet ut at skjeggkreene effektivt bekjempes med forgiftet åte. Metoden ble lansert i 2019 og er godt etablert hos skadedyrfirmaene.

– Vi er svært glade for at økningen i antall skjeggkrebekjempelser har snudd, og vi tror og håper nedgangen vil vedvare. Vi vil fortsette å følge utviklingen nøye videre, sier Aak.

Mindre reising

Firmaene rapporterer om mellom 40 og 60 prosent nedgang i bekjempelse av reiseglade skadedyr. En vanlig spredningsmåte for veggedyr, kakerlakker og faraomaur er at reisende får med seg dyrene i bagasjen når de har overnattet på et sted som er infisert. Faraomaur og tysk kakerlakk spres i tillegg med infiserte varer i det globale handelsnettverket, står det i artikkelen hos FHI.

– For andre året på rad ser vi en nedgang i antall registrerte bekjempelser av arter som er knyttet til reiseaktivitet. Dette styrker oss i troen på at redusert reiseaktivitet som følge av pandemien er en viktig årsak til nedgangen, sier Bjørn Arne Rukke, seniorforsker ved seksjon for skadedyrkontroll.