Det var da den tiltalte 49-åringen tok kontakt med politiet om hans samboer, som var voldelig og blant annet skulle ha vist interesse for de to haglgeværene som han oppbevarte i sitt våpenskap.

I hans hjem i Vest-Telemark, ble det funnet en 20 kalibrert hagle fra Beretta og en 12 kaliber hagle fra Browning maxus premium. I tillegg ble det funnet 40 haglpatroner, uten at 49-åringen hadde våpenkort utstedt fra politiet. I 2011 ble han fratatt våpenkortet etter en beslutning av Troms politidistrikt.

Tiltalte har oppgitt å ha jaktet med skytevåpen siden 12 års alderen. Som voksen hadde han egne skytevåpen registrert på seg, inntil 2011.

– Skytevåpnene ble oppbevart av politiet, inntil de den 15. august 2013 ble overført til tiltaltes far. Tiltalte har opplyst at han fram til 2017 benyttet de samme skytevåpnene til jakt, etter skriftlig fullmakt fra sin far, går det fram i dommen fra Telemark tingrett.

Unngikk skytebane

Etter rettens vurdering er det ikke tvilsomt at tiltalte har oppbevart skytevåpen og ammunisjon som krever særskilt tillatelse fra politiet. Videre heter det i dommen fra Telemark tingrett at han ikke fikk oppbevare våpen, tross for at tiltaltes haglevåpen manglet forskjefte/fortre.

– Unntakene i våpenforskriften § 2–4 andre og tredje ledd får ikke anvendelse i dette tilfellet, heter det i dommen.

Videre opplyste den tiltalte 49-åringen at han han har misforstått de rettslige reguleringene. Samtidig unngikk han å dra til skytebanen av frykt for å treffe polititjenestemenn.

– Etter rettens vurdering er det ikke tvilsomt at tiltalte har forstått at hans oppbevaring ikke kunne knyttes til en antatt gyldig og løpende fullmakt fra våpeneier, heter det i dommen.

– Grovt uaktsomt

Videre går det fram i rettsdokumentene at den tiltalte 49-åringen har opptrådt grovt uaktsomt.

– Etter retten syn må det anses sterkt klanderverdig og med grunnlag for sterk bebreidelse at tiltalte ikke gjorde mer for å forsikre seg om at skytevåpnene og ammunisjonen ble oppbevart i tråd med de rettslige reguleringene.

– Tiltaltes utsagn om at han unngikk skytebaner for ikke å få oppmerksomhet fra politiet, tilsier for seg at tiltalte var usikker på sin rett til å oppbevare skytevåpnene. Etter eget utsagn var han også gitt klare oppfordringer av sin far om å søke om fornyet våpentillatelse, for å bringe forholdene i orden, står det i dommen.

Den 49 år gamle mannen er i Telemark tingrett dømt for overtredelse av straffeloven paragraf 190 første ledd jevnfør våpenloven 2018 paragraf 5, til fengsel i 30 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år. I tillegg er han dømt til å betale en bot på 10 000 kroner, inndragelse av haglene og patronene, samt saksomkostninger på 3000 kroner.