Det Marius Roheim Johnsen (Høyre) som tar det opp i utvalget denne uka og håper på svar i løpet av møtet.

En økning

- Jeg er bekymret fordi det fremdeles er mange barn i Skien om blir mobbet på skolen, uttaler Roheim Johnsen til TA.

- Mobbing har enorme negative konsekvenser for den som blir mobbet, både i skolehverdagen, men også resten av livet. Mobbing kan føre til at elevene slutter på skolene, eller i verste fall at de tar sitt eget liv.

- Jeg mener at et barn som blir mobbet er ett barn for mye, og at vi ikke kan være fornøyd før ingen opplever mobbing i skiensskolen.

Roheim Johnsen viser til tall fra skoleåret 2020-2021 i Skien: 4,2 prosent av elevene i sjuende klasse oppgir at de blir mobbet av andre skoleelever. Det skal være en økning fra året før.

Forebygging

Roheim Johnsen tar et utgangspunkt i en dokumentarserie som har innslag fra Torstad ungdomsskole i Asker. Her har de klart å minske mobbingen ved å ha fokus på klassemiljøet.

Spørsmål og punkter fra høyre-politikeren blir da:

* Jobber skolene i Skien kommune med denne forebyggende arbeidsformen som Torstad ungdomsskole gjør?

* Hvis kommunen i dag jobber forebyggende ber jeg om at utvalget får en orientering rundt dette arbeidet og hvilke resultater vi kan se.

* Hvis kommunen ikke arbeider med denne metoden vil vi be om en sak der administrasjonen innhenter kunnskap rundt arbeidet fra Torstad ungdomsskole, mobbeombudet i Viken og eventuelt andre relevante aktører for å utarbeide et prøveprosjekt som kan testes på en skole i Skien.