Det uttaler leder av Vestfold og Telemark ungdomsråd, Constanse Borge.

Vestfold og Telemark ungdomsråd er et råd for medvirkning for og med ungdom.

Utenfor arbeid og utdanning

Borge kommenterer i forbindelse med et utspill fra fylkestingspolitiker Karoline Aarvold (Høyre) som peker på at nær åtte prosent av unge mellom 16 og 25 år står utenfor både arbeid og utdanning; videre sier Aarvold:

– Det er den høyeste andelen unge utenfor av alle fylker i landet. Tall fra Nav viser at 1345 personer under 30 år har registrert seg hos NAV i november 2021.

Åtte millioner

Aarvold mener dette alvorlig og bekymringsfullt, og det er grunnen til at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår å bruke åtte millioner kroner på en talentsatsing med det mål å få flere unge tilbake i utdanning og arbeid.

Forslaget inngår i budsjettforhandlingene som behandles og vedtas i fylkestinget i midten av måneden.

Vil følge opp

– Vi er glade for at politikerne setter et slikt fokus, kommenterer Constanse Borge videre. – Og vi kommer til å følge opp fylkeskommunens arbeid slik at vi sikrer unge inkludering og medvirkning.

Borges syn er at de beste tiltakene rettet mot unge blir utviklet i samarbeid mellom de unge selv og fagpersoner.