(Kragerø Blad Vestmar)

Vi flyttet til Kalstadkilen 1. oktober 2010. Gammelt hus fra 1895 med utedo i hagen. Men for en beliggenhet, en av Kragerøs mange perler. Ikke minst alle sjøfuglene og vannspeilet.

18. oktober 2016 hadde jeg et innlegg i KV om alle elevene som var på sjøleir på Sportellet. Med egen bakgrunn fra idrett og svømmeopplæring gleder jeg meg fremdeles når alle kanoene glir inn i Kilen med oransje vester og skrik og skrål. Lærerens kommando lyder utover sjøen, eldorado for båtopplæring.

Men tiden går, og forandringer skjer, og man må forholde seg til det. Men heldigvis kan alle vi, som må si fra om ting og saker vi ikke er enige i, bruke KV, alles lokalavis.

21. november 2019 innkalte Kragerø kommune til et orienteringsmøte på Sportellet, angående miljøstranden på våre to «innestengte fjorder», ytre og indre Kilen. Miljøundersøkelsen var foretatt av firmaet Cowi, og ble på møtet presentert av konsulent Roger Konieczny. 20 personer var til stede. Roar Thorsen fra KV hadde noen dager senere en presentasjon med referat fra møte og undersøkelsen.

Det ble opplyst at firmaet hadde funnet «opptak» av miljøgifter i både snegler, krabber, reker og blåskjell. Firmaet presenterte også flere forslag til løsninger, kan leses fra KVs undersøkelse.

Konklusjonen var at vi hadde med en alvorlig forurensning å gjøre. Hele området er sterkt belastet av flere typer miljøgifter, ikke minst TBT, som han mente hadde en klar referanse til båthavna. Hans eget utsagn: Det ligger mye gammel «dritt» i sedimentene i sjøbunnen!

Kommunens Elke Karlsen uttrykte at kommunen tok dette alvorlig opp, og ville følge opp saken.

Båttrafikken i Indre Kilen baseres stort sett på en rolig fart ut/inn fra oss fastboende. Men til tider, våren, sommerferien, er Kilen testarena for fart og moro, av både barn og voksne.

En slik dag for 2 år siden tok jeg en telefon til politiet, jeg har trodd, at her inne var det maks fem knop. Svaret var overraskende. Havnevesenet mente at her inne var det så «rolig» at «folk kjørte pent». 30 knop er det her inne! Følger ikke Havnevesenet med?

Jeg leverte også et brev til Havnevesenet og ba om en revurdering av Østlandssundet og skilt 5 knop på Kaninskjær. Har dessverre ikke fått noen svar!

Denne sommeren har det vært mye båttrafikk, kanoer og kajakker fulle av for mange oppi, men også rolige padlefolk. Hvit 30-foting med vannjet og «lykkelige» eiere, og mange små ribber som herjer på egne bølger!

Firmaet Cowi opplyste at en litt stor båt med stor motor i cirka 10 knop, virvler opp bunnslammet fra cirka 11 meter. Dypeste vannstand på midten her inne er 13 meter, så motorene (farten) virvler opp algeslammet fra gamle tider. Det blir liggende i overflaten og flyter med strømmen ut/inn. Her inne bader vi, barn/voksne hele sommeren. Skremmende for oss som bor her at det er miljøgifter i dette slammet. 31. oktober 2020 hadde jeg nok et innlegg i KV. «Skjer noe snart?» Det var med henvisning til Roar Thorsens innlegg «Miljøhåp i Kalstadkilen» fra 21. november 2019. Cirka ett år tilbake i tid.

Les også

Kalstadkilen

Nå er det snart to år siden kommunen fikk rapporten fra firmaet Cowi. Men befolkningen mangler informasjon om kommunen har lagt noen plan for opprensking av Indre/Ytre Kalstadkilen og Hestøya småbåthavn. Ingen restriksjoner!

Med en henvisning til KVs oppslag i avisen i sommer angående private utbyggeres muligheter til utbygging av båtbrygger i felles sjø, lurer jeg på hvordan det plutselig bare legges ut mange nye båtutstikkere i den allerede fulle Hestøyahavnen. Som jentunge svømte vi ut til den lille øya, og Kragerø Triathlon la svømmedistansen rundt øya.

Noen må bare få sagt fra: Mye vil ha mer!

I tillegg til de opplysninger vi har fått, og egenerfaring i nærmiljøets båtbruk, har det kommet to nye «uromomenter» vi får å gruble over. Det ene er utbyggingen av cirka 11 eneboliger på Lindtvedt som er godkjent. Men de gir seg nok ikke med å ikke få tilgang, etter hvert, til 11 utstikkerbrygger innerst i «fjorden»? Det andre var et oppkjøp av en storinvestor her i Kragerø, på et område over 200 mål i Indre Kilen mot Berg, med hele fjellskrenten mot oss som bor her.

Jeg er og har alltid vært innstilt på god dialog og løsninger, men denne gangen sliter jeg med å finne ut hvorfor noen har bruk for så mye! For mye og for tett, blir nye problemer!

Hei, folkens, vi trenger flere her inne som bryr seg om at vi får beholde denne perlen her inne for framtiden, ikke bare Aslak Thorsen, og jeg må stå fram! Utfordrer Byvennene! Kragerøs små vann og grønne områder, vi kan gå/sykle til, uten bruk av bilen hører til Kragerø bys nærområde, ikke bare bygningene.

Eldre generasjoners arbeid og innsats for å finne utkomme og overleve, skal respekteres. Men med vår tid tekniske hjelpemidler og planlegging, kan vi rydde opp i det som er nødvendig, og ikke minst, men mest, legge restriksjoner på unødvendige planer med kun økonomisk vinning.

Hilsen fra en badeglad dame
Eva Mathisen Hansen