Oppvekstutvalget i Skien kommune tok opp problemstillinga denne uka.

Det var på bakgrunn av en sak i TA hvor det blant annet kom fram en kraftig økning av antall unge rammet av spiseforstyrrelser og at det ved skolene meldes om depresjon og ungdom med sinne.

Alle ble med

– Jeg fremmet en sak for å følge opp, og hele utvalget ga sin støtte, sier Fredrik Halsen som representerer Høyre.

Konkret ber utvalget «om en sak hvor vi får lagt fram tiltak for å følge opp de sårbare barna».

Melder om mer ensomhet

– Du er student i 20-åra, er det vanskelig for dere yngre nå?

– Ja, det vil jeg si. Mange blir sittende isolert på sine små hybler, og det er uten tvil mer ensomhet. Det er riktignok en dugnad som pågår, men det er fint at regjeringen gir midler som veier opp utfordringer knyttet til den psykiske helsen.

Når det gjelder det konkrete tallet for spiseforstyrrelser, ble det fra Sykehuset Telemark meldt om en økning i antall henvisninger for de fra 0 til 18 år – fra 38 i 2019 til 55 i 2020. En økning på 44 prosent.