Informasjonen kommer fram via Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Fylkesberedskapssjef er Ingvild Aartun.

Hun sier også:

– Som Kriseutvalget for atomberedskaps sitt regionale ledd følger Statsforvalteren også situasjonen i Ukraina og har kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Dette direktoratet vurderer fortløpende forskjellige scenarioer på hva som kan skje dersom atomanlegg i Ukraina utsettes for noe som følge av Russlands angrep på landet.

Alle under 40

På nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kommer det fram ulike former for informasjon som henger sammen med mulige dramatiske hendelser.

En anbefaling er at gravide, ammende og alle under 40 år har jodtabletter liggende. «Disse skal imidlertid bare tas etter råd fra myndighetene»

Utdanningsdirektoratet er dessuten ute med råd om hvordan en skal snakke med barn og unge om frykt og krig.

Utlendingsdirektoratet tar på sin side opp dette med flyktninger og hvilket apparat som håndterer det.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har råd og anbefalinger som går på digital beredskap og nettårvåkenhet.