«Folk hyler og skriker til oss, anvender karakteristikker i uskjønne ordelag, presser seg fram og truer med å anmelde oss til politiet. Vi har kommet med høflige oppfordringer om at vi ønsker å sitte i ro og fred på vår lille badetomt og at det er til sjenanse for oss».

Slik beskriver hytteeierne med egne ord hvordan de opplever å benytte stranden i tilknytning til deres eiendom på Siktesøya. Det kommer fram i et dokument adressert til Porsgrunn kommune, fra advokat Elisabeth Schøning, på vegne av grunneierne.

Videre uttrykkes det:

«Foreldre som skrytende og stolt forteller at «ungdommene deres elsker å terge oss». En ukultur som har fått vokse og gro har resultert i at vi opplever oss uønsket på vår egen eiendom i så sterk grad at de tre siste års somre har vi ikke orket å være på stedet vårt under sommersesongen».

Friluftsloven

Det var i fjor sommer at kommunen mottok nok en bekymringsmelding, som mente at hytteeier jager bort barn og unger som bader fra svaberget ved Gardsbukta på Siktesøya. Da hadde kommunen allerede mottatt en klage høsten 2021.

– Hyttenaboen har etter han kjøpte ut festetomten sin drevet med å sitte vakt nede ved sjøen og skorten der barn og unger går opp for å hoppe. Det har fra jeg var barn alltid vært folk som har hoppet og ligget og solt seg på fjellet her. Nå blir de jaget bort av disse folkene, skrev vedkommende i sin klage.

Da hadde kommunen fått saken vurdert av Grenland friluftsråd etter friluftslovens paragraf 20, som omhandler tvilsspørsmål.

– Friluftslovens bestemmelser skiller i hovedsak mellom ferdsel og opphold i innmark og i utmark. Alle arealer som ikke faller inn under lovens definisjon av innmark, er i utgangspunktet tilgjengelige for ferdsel, uttalte daglig leder Bjørnar Løkstad i friluftsrådet den gang.

Krever befaring

Da saken ble klaget inn i fjor ba hytteeieren, via deres advokat Elisabeth S. Schøning fra Advokatfirma Hoff, Schøning & Tjugum DA, Porsgrunn kommune om innsyn i dokumentene i saken.

Nå svarer hytteeieren som ble anklaget for å ha jaget andre på øya om at det er et ønske om befaring på øya.

– I denne konflikten står vi ovenfor konkurrerende bruksinteresser mellom grunneier og allmennheten, opplyser Schøning, videre heter det:

– Det kreves herved at kommunen foretar en befaring av stedet, og at det foretas en ny vurdering hvor begge parter får anledning til å uttale seg før det treffes en fornyet vurdering av denne saken.

Advokaten skriver videre at resultatet av denne konflikten så langt er at klientene, eiere av den omtvistede eiendommen, oppfatter seg mobbet bort fra egen eiendom.

– Det er derfor viktig at kommunen snarest mulig foretar nye konkrete vurderinger hvor alle parter blir hørt, avslutter Schøning.