– Det gjelder kun for en periode til vi har fått de nye ansatte inn i virksomheten, opplyser ordføreren i Siljan, Kjell Sølverød.

Så fort det er praktisk mulig

Ordføreren forteller at lederen av helsestasjonen i Siljan har sluttet og at en av de ansatte der har gått over i fagforeningsarbeid. Dermed er det nær tomt.

– Hvordan skal dette gå helsemessig?

– Jeg tror dette går greit i en periode, i en overgangsfase. Stillingene blir utlyst, og vi vil ha nyansatte på plass så fort det er praktisk mulig. Dette er ikke dramatisk. Samtidig er det greit å huske på at vi godt dekket opp når det gjelder leger og sykepleiere i Siljan.

Følger helsestasjonsprogrammet i nabokommunen

Det er Kverndalen helsestasjon i Skien som overtar helsestasjonstjenestene i Siljan, og dermed følges blant annet helsestasjonsprogrammet i Skien kommune for de fra 0 til 5 år.

I informasjonen fra kommunen heter det at helsestasjonslege Ella Roksund Carlsson skal utføre legekonsultasjonene, men at disse skal gjøres ved helsestasjonen i Kverndalen. Innkallingen skal vise hvor den enkelte skal møte.