Gå til sidens hovedinnhold

Flertall for ny bypakke

GRENLAND: Det er stort politisk flertall for å gå videre med tanke om en ny bypakke eller byvekstavtale i Grenland. Både i Skien, Porsgrunn og Bamble.

Dagens bypakke begynner å nærme seg slutten. Om tre til fire år kan dagens ordning være nedbetalt. Men samtidig står det mange prosjekter igjen som det ikke er gjort noe med. Og det er først og fremst dette flertallene i kommunene nå ønsker at man skal jobbe videre med. Dette gjelder blant annet å få på plass en ny riksveg 36 fra E18 til Skyggestein.

Lang debatt

I bystyret i Porsgrunn ble det en lang debatt om saken da den var oppe til behandling torsdag. Og selv om det er et klart flertall, så er det ingen full enighet om hvordan man skal gå videre.

Og både i Porsgrunn og Skien er det motstand fra flere partier, blant annet Frp og Nei til bompenger.

I bystyret ble det fremmet et forslag om å rive bommene når disse er nedbetalt, en forslaget fra Frp, Nei til Bompenger og Gunnar West Sørli fra Industri og næringspartiet. Men forslaget fikk bare seks stemmer.

Ikke enige

Flertallet i bystyret i Porsgrunn er ikke enige seg imellom, selv om alle ønsker en ny runde. Det er flere av partiene som gjerne vil prioritere sine prosjekter og tanker om hvordan midlene som eventuelt kommer skal brukes.

Miljøpartiet de Grønne ønsker minst mulig veibygging mens SV ønsker bybane og lokaltog. Det er også ønske om å kunne bruke midler til fylkesveier mens Ap er tydelig på at de ønsker tunnel fra Herøya til E18.

Og Petter Ellefsen i Høyre har på ingen måte gitt opp sitt arbeid for å få på plass en bedre løsning for Hammerkrysset.

Men det er i alle fall enighet om at man må analysere og arbeide videre med planer for å kunne fortsette med en byvekstavtale og fortsatt bompenger når dagens bommer er nedbetalt.

Nasjonal transportplan

Det blir derimot ingen ny bypakke, det som kommunene og fylkeskommunen nå arbeider for å få på plass er en ny byvekstavtale, som vil erstatte bypakka. Det er derfor knyttet spenning til hva regjeringen legger inn av midler til denne type prosjekter i forslaget til ny Nasjonal transportplan, som legges fram neste uke.