Gå til sidens hovedinnhold

Flere vil separeres og dobbelt så mange slåss om barna

SKIEN: Tall fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark viser en økning i antall søknader om separasjoner for første halvår i år. Samtidig går antall skilsmisser ned når man sammenligner med 2019. I tillegg har antall samværssaker som havner i retten blitt doblet.

Fram til 31. august i år har det vært 46 samværssaker i Nedre Telemark tingrett. Dette er saker som faller inn under barneloven, altså foreldre som ikke blir enige om samvær for deres felles barn. Sammenligner man med samme periode for i fjor, var tallet 23 saker og det totale antallet for 2019 var 55 samværssaker.

Men nå var kanskje 2019 et harmonisk år, for går man til 2018 viser tall for første halvår 47 samværssaker. Totalantallet for 2018 endte på 85 samværssaker. Mens første halvår for 2017 var 35 saker, hvor antallet for hele året endte på 74 samværssaker.

158 dager per sak

Tall fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark viser en økning av antall separasjoner. 619 søkte om separasjon i første halvår, mens 519 søkte om skilsmisse. Tallet for første halvår 2019 var 597, mens 559 søkte om skilsmisse. Totalt sett for 2019 var det 946 separasjoner og 862 skilsmisser.

Når man ser på familievernsaker, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at man i 2019 hadde cirka 40 000 saker, noe som er en økning på 15 prosent over den siste femårsperioden. Dette er tall for hele landet.

Det ble gjennomført 20 300 meklinger i 2019 noe som er lovpålagte meklinger. Og det er også en økende grad av eksterne meklere. Og det er advokater som utgjør stadig en økende andel av de eksterne meklerne.

Tallene viser også en lang ventetid før man får påbegynt en mekling. I 2019 var snittet på 26 dagers ventetid. Familievernkontorene avsluttet cirka 27 500 saker i 2019 og man brukte i snitt 158 dager per sak, noe som er en økning på 10 dager sammenlignet med 2018.

De mest markante temaene i samtalene med familievernkontorene var å styrke parforhold (25 prosent) tett fulgt av samarbeid om barn der foreldre ikke bor sammen (23 prosent) deretter fulgte avklare/avslutte parforhold og bostedsavklaring/samvær.