Mandag melder storbankene DNB og KLP at de hever boliglånsrenten som følge av den doble rentehevingen fra Norges Bank forrige uke.

De nye rentene vil gjelde for eksisterende lån fra 6. oktober for begge bankene. Kunder som omfattes av endringene vil få brev i posten eller informasjon i nettbanken.

– Etter Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, har DNB nå besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, direktør for personkundemarked i DNB i en pressemelding.

Hva er styringsrente og hvordan påvirker den deg?

  • Styringsrenta er en rente sentralbanker, som Norges Bank, bruker for å påvirke økonomien i tråd med målene for pengepolitikken. Det er et virkemiddel for å stabilisere prisvekst og utviklingen i norsk økonomi.

  • Styringsrenta er renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank opp til et fastsatt beløp – en kvote, og fastsettes åtte ganger i året.

  • Den påvirker i første omgang rentene mellom banker og hvilket rentenivå bankene tilbyr på innskudd og utlån til kundene sine.

  • Hvis du har mer lån enn penger på konto, får du mindre å rutte med.
  • Valutakursen blir påvirket. Om Norges Bank setter opp styringsrenten mens andre sentralbanker velger å holde sine styringsrenter i ro, blir det mer gunstig for investorer i valutamarkedet å eie norske kroner. Det kan føre til at den norske kronen styrker seg, som igjen fører til at det du kjøper fra utlandet blir billigere.

Kilde: Norges Bank og Store Norske Leksikon

– Som ventet økte Norges Bank styringsrenten med 0,50 prosentpoeng på rentemøtet 18. august. Det påvirker vår innlånskostnad som bank, og vi må derfor øke renten til boliglånskundene våre. Samtidig øker vi også renten til innskuddskundene, sier Jorunn Ygre Storjohann, som er direktør for personmarkedet i KLP Banken.

Hverdagen blir strammere

Hun sier også at økte renter lenge har vært forventet, og at det isolert sett er et sunnhetstegn for økonomien.

– Samtidig må folk må være forberedt på at den økonomiske hverdagen blir strammere. Renteøkningene kommer dessuten samtidig med historisk høy prisvekst på en rekke varer. Derfor blir det enda viktigere å ha god kontroll på privatøkonomien, sier Storjohann.

KLP sier også at kunder som opplever situasjonen som ekstra tøff er velkomne til å ta kontakt med dem.

Nordea først ut

Nordea var første bank ut til å heve renten. Allerede én dag etter at Norges Bank satte opp styringsrenten meldte banken at de økte renten på boliglån og innskudd med inntil 0,5 prosentpoeng.

– Bakgrunnen for hevingen er Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, og at pengemarkedsrenten har fortsatt å stige gjennom sommeren, sa Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

I en pressemelding sa Marjamaa at hun forstod at høye utgifter og flere rentehevinger oppleves som en stor forandring for folk.

Høyeste nivå siden 2011

Norges Bank satte opp renten med 0,5 prosentpoeng torsdag forrige uke. Med det endte styringsrenten på 1,75 prosent, som er det høyeste nivået siden 2011.

– Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Det var særlig de høye prisene på matvarer som overrasket, og trakk opp prisveksten i juli.

– Renten settes opp noe raskere enn det som lå inne i vår prognose fra juni. Vi kunne ha hevet renten langsommere, men det hadde økt risikoen for at prisveksten biter seg fast, sa Wolden Bache på en pressekonferanse i Arendal torsdag.