Statsforvalteren i Vestfold og Telemark informerer om dette.

Det er meningen at pengene skal dekke ekstrautgifter til smittevern og TISK-strategien.

Det henger sammen med midler Stortinget bevilget i juni, hele 1,5 milliarder kroner, som ekstra skjønnsmidler til landets kommuner for andre halvår; pandemien var årsaken.

Kommunene i Vestfold og Telemark fikk 80 millioner til fordeling, det er disse midlene Statsforvalteren nå har skjenket fylkets kommuner.

Disse får

Dekker ikke alt

I en kommentar sier fungerende statsforvalter Fred-Ivar Syrstad:

– De samlede merutgiftene til kommunene i fylket i andre halvår er langt større enn det vi kan kompensere for innenfor denne rammen.

Midlene er fordelt etter smittetrykket i den enkelte kommune og rapporter om merutgifter til Statsforvalteren. En helhetsvurdering har også inngått.

Det hører med at regjeringen i november på grunn av pandemien foreslo ytterligere 750 millioner kroner til kommunene.