Det sier arbeidsleder Laila Dale i Drangedal produkter. Men denne utvidelsen i tilbudet til attføringsbedriften, har også høstet kritiske stemmer. Mer om det lenger ned i saken.

Kafédriften skjer i det samme lokalet som Drangedalsposten holdt til i tidligere, de har flyttet en etasje opp. Den visuelle forandringen er helt åpenbar, en avisredaksjon har blitt til en lun setting med bord, stoler og servering.

– Bra for bygda også

Arbeidslederen er klar på hvorfor dette er en viktig del av tilbudet ved Drangedal produkter.

– Det er en ny arbeidstreningsarena for våre arbeidstakere. Så tror jeg det er bra for bygda også, og ha et sted å ta seg en kopp kaffe og et stykke med kake.

Det er fjerde uka med drift.

– Så det er ganske nytt. Den siste uka har vært litt stille, de tre første ukene var ganske bra. Det var et oppmøte som jeg var fornøyd med, og som vi kanskje også bør ha.

– Det må være litt omsetning for at en skal holde det i gang?

– Ja, det bør jo være det, og en må prøve seg litt fram i starten, sier hun.

Antallet på jobb kan variere.

– Noen dager er det tre som jobber her. Noen dager har vi fire. Det er litt i det meste laget, men alle er tilknyttet Drangedal produkter på et eller annet vis. I tillegg har vi tre frivillige damer som hjelper oss, forteller Dale.

– Helt andre forutsetninger

Men ikke alle er like glade for det nye serveringstilbudet i Drangedal. En av dem er Halvor Olsen kjent fra Holte gård, som produserer kjøtt og egg fra kylling, and og gås.

– Dette (Drangedal produkter red. anm.) er en bedrift, som har helt andre forutsetninger, som skal begynne å konkurrere med det vanlige næringslivet, sier han.

Se også faktadelen om Drangedal produkter nederst i saken.

Han utdyper at det er en kjent sak at de to andre kafeene sliter med å få det til å gå rundt.

– Så vi kan risikere at i hvert fall en legger ned, hvis det ikke skjer noe drastisk.

– Det er samme driver bak begge kafeene?

– Det er riktig, men det er to familier, med barn og all ting, som har sitt levebrød ut fra de to kafeene. Og vedkommende som jobber på den ene, som hvis den blir lagt ned, har jobbet sju dager i uka får å få dette til å gå rundt. Derfor mener jeg at det er helt feil. Det er såpass mye annet å finne på at det burde ikke være noen grunn til å skulle konkurrere med det som er her i dag.

En politisk vilje

Han viser også til Driv (et omstillingsprosjekt som jobber for vekst i Drangedal).

– Vi har jo et drivprosjekt som skal sikre å skape nye arbeidsplasser, og vi sikrer i hvert fall ikke arbeidsplassene ved å gjøre det som formannskapet har vedtatt. Det er en politisk vilje til det her, påpeker han.

Saken om serveringsbevilling ble lagt fram i formannskapet uten innstilling 14. mars. Det ble søkt om bevilling for kafédrift med 30 sitteplasser.

Da var debatten var over på sju minutter. Det kom ingen kritiske bemerkninger og vedtaket var enstemmig.

Han mener også signalene fra politikerne ustabile og varierende.

– Det som er ment i en periode, det er ikke ment i neste periode.

Derfor mener han at det er vanskelig å investere i Drangedal.

– Det er for usikkert. Det har ikke minst vi på Holte gård fått føle. Det er for ustabilt. Jeg har mer en gang sagt at hvis vi kunne løfte alt vi hadde og flyttet ut av bygda, så skulle jeg gjerne gjort det.

Nå går for øvrig Halvor Olsen inn i kommunestyret, han fikk 32 personstemmer og 22 slengere. Dermed sikret han seg den tredje av fem plasser som Sp fikk under årets valg.

Serverer ikke middag

Laila Dale påpeker at serveringstilbudet er annerledes på Kafé Gnisten.

– Vi serverer ikke middag. Vi har varm suppe, men det er det eneste varme alternativet vi har.

Hun kjenner til at mottakelsen har vært variabel.

– Vi vet jo at det er en del som er negative. Men vi føler jo i hvert fall at de som er innom er veldig positive. Vi får mange gode tilbakemeldinger, så da må det være opp til folk å velge hvor de vil gå.

Det har også kommet et nytt mattilbud på Sagodden kro på Neslandsvatn.

– Det hadde vært mange drangedølinger der sist søndag. Jeg tenker at drangedølingene må gå i seg selv, og støtte de tiltakene de ønsker skal være der. Enten det er oss eller nabobedriften, sier hun.

Det andre tilbudet i bygda, er mer et sted å spise, ikke så mye en kafé, forklarer hun.

– Det er mer en spiseplass, vi er mer basert på kaffe og kaker. Så har vi rundstykker og suppe, og så grøt på lørdag. Det er mer et supplement. Det blir litt annerledes, og vi har en mye kortere åpningstid. Så uansett får vi ikke den sene hyttetrafikken, eller de som eventuelt stopper der om kvelden og spiser.

Frivillig og lystbetont

De som får arbeidstrening er fornøyde.

– Det virker sånn. Det er ei som har prøvd seg som ikke vil mer, men de fleste synes det er trivelig og ønsker å være her. Ingen blir tvunget. Har de ikke lyst, selv om de har sagt at de har lyst å prøve seg, og hvis de da prøver å finne ut at dette vil ikke, så har de sin plass på Drangedal produkter. Det må være lystbetont. Ellers så blir det ikke noe trivelig for dem å gå på jobb.

Det bekrefter også Bernt Aabø, Frode Halvorsen og Else Henny.

Sistnevnte har vært her lengst med fire dager.

– Jeg synes det er helt topp, det er veldig godt å jobbe her, sier hun.

Bernt Aabø er fortsatt i innlæringsfasen.

– Jeg har foreløpig bare observert, for det må jo læres.

– For meg er det første dag, så det er vanskelig så si. Men forhåpentligvis blir det bra, sier Frode Halvorsen.

Kokken Tor Sommerville synes det er veldig trivelig i denne jobben.

– Det er ordentlig moro. Jeg ser at de som jobber her stråler til, så det er veldig gøy. Konseptet funger veldig godt, og det er utrolig givende.