Det er Trygg Trafikk som skriver dette i en oppsummering for året 2021.

Det gjør 2021 til det andre året på rad med rekordlavt antall dødsulykker i trafikken.

– Nedgangen i omkomne i trafikken som vi har sett over tid her i Norge viser at det målrettede trafikksikkerhetsarbeidet fungerer, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Johansen er likevel bekymret over at det ikke har vært en tilsvarende nedgang i antall hardt skadde i trafikken.

– Vi har dessverre ikke sett en like sterk nedgående kurve for hardt skadde som vi har for trafikkdrepte. Mange av disse skadene gir varige helseplager for de som rammes. I tillegg vet vi at det er et stort antall skader som ikke fanges opp av ulykkesstatistikken, sier Johansen.

Johansen påpeker at det fortsatt er langt til målet om null drepte og hardt skadde i trafikken.

tor-fylket Viken topper for tredje året på rad ulykkesstatistikken med 24 omkomne – fire personer mer enn året før. En økning i antall omkomne sammenlignet med 2020 har det også vært i Troms og Finnmark, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag. Mens i Nordland, Oslo, Vestfold og Telemark og Innlandet har det vært nedgang i forhold til året før.

I vestfold og Telemark er tallet på omkomne fem i 2021 mot 13 i 2020.