Onsdag la Statens havarikommisjon for luftfart fram sin rapport etter flystyrten i Larvik der tre unge menn omkom i november 2021.

To av de omkomne, Filip August Müller Frich (21) og Eirik Paulsen (22) var studenter ved skolen Pilot Flight Academy, mens den tredje, Goran Neskovic (30) var instruktør.

I rapporten kommer det blant annet fram at Havarikommisjonen har drøftet flere mulige scenarioer, men at de ikke har klart å finne en entydig forklaring på hva som førte til at flyet kom ut av kontroll og gikk i spinn.

Skoleflyet tok av fra Sandefjord lufthavn Torp (ENTO). Etter ca. 23 minutters flyging, og etter å ha gjennomført flere svinger i ca. 3 600 ft høyde over bakken, kom flyet ut av kontroll og gikk i spinn.

– Flyet ble helt ødelagt i sammenstøtet og det oppsto en intens brann. Tilnærmet hele vraket brant opp eller ble skadet av varmen, og det var ikke mulig å hente ut elektronisk lagret informasjon fra vraket.

Kritisk til rapporten

Finn Paulsen mistet sønnen sin, Eirik, da flyet gikk ned. Han er misfornøyd med havarikommisjonens arbeid i saken når det gjelder undersøkelsene de har gjort på flyskolens rutiner.

– Jeg synes ikke de har vært grundige i undersøkelsene sine, og det har jeg sagt til dem også. De har intervjuet folk på skolen, men ikke bedt dem om dokumentasjon, sier Paulsen til Nettavisen.

Paulsen understreker at han mener Flyhavarikommisjonen har gjort en grundig jobb i de tekniske undersøkelsene.

Samtidig er han blant annet kritisk til at kommisjonen ikke skal ha undersøkt om noen nødvendige sjekklister ble gjennomgått før flyet tok av.

– Når de sjekket dette, burde de ha spurt dem som hadde flyet tidligere om de kunne vise at sjekkene ble gjort tidligere, og om dette var noe som ble gjort til vanlig, mener han.

Marianne Leirvik, Eirik Paulsens mor, er kjent med saken Nettavisen publiserer angående ulykkesrapporten. Hun legger selv til at hun skulle ønske at flyskolen hadde vist mer anstendighet i denne saken og påsett at elevene hadde ordentlig forsikring.

Tøff dag

Øyvind Frich er far til avdøde Filip August Müller Frich. Til Nettavisen forteller han at det har vært krevende å få kommisjonens rapport.

– Det har vært en kjempetøff dag, med mange detaljer. Vi trodde vi kjente innholdet og konklusjonen på forhånd, men det står mye mer i rapporten enn vi trodde. Det har vært mange detaljer, ny informasjon og mange refleksjoner som skal fordøyes.

Frich er også kritisk til flyskolens økonomi i tiden da ulykken fant sted. Han sier skolen var teknisk konkurs da. Han hevder samtidig at de ansatte ikke hadde fått lønn i perioder.

Nettavisen har sett en e-post ifra mars 2022, der det kommer fram at skolen måtte vente med å betale ut lønn, i forbindelse med at nye investorer trengte tid til å ordne de ansatte et lån, mens det juridiske papirarbeidet med å sluttføre investeringene pågikk.

– De skulle aldri drevet med det de gjorde, når de ikke hadde penger til å drifte skolen.

Frich hevder også at viktige dokumenter i forbindelse med den fatale flygingen, ikke er å oppdrive. De er rett og slett blitt borte fra Pilot Flight Academy sine lokaler, hevder han. Disse skal i utgangspunktet være trykket opp i tre eksemplarer i forbindelse med hver flytur. Han mener hele flyturen bærer preg av stress.

– Selve økta, med forberedelser tar normalt en og en halv time. Av ukjente årsaker, varte denne bare i en time på dagen for ulykken. Det virker som om det har vært en veldig stresset situasjon før de kom opp i luften. Vi mener alt peker i retning av at Pilot Flight Academy ikke har hatt tingene sine i orden.

Frich hevder også at skolen har endret mange av sine rutiner og prosedyrer, allerede før Flyhavarikommisjonens rapport forelå.

– Rapporten er et slags punktum

– Hvilken betydning spiller havarikommisjonens rapport, med tanke på arbeidet deres med å gå videre i saken?

– Rapporten er et slags punktum fra flyhavarikommisjonen. Den er et viktig dokument for oss, i forbindelse med at vi skal kunne gå videre i saken overfor flyskolen, svarer Frich.

Og fortsetter:

– Dialogen vår med dem har kun vært gjennom advokatene deres. Vi får se hvordan ting utvikler seg, men vi sitter nå med mer informasjon som vi ikke hadde tidligere.

Varslet langvarig prosess i fjor

I januar 2022 ble Tor Nørstegård, som er undersøkelsesleder for flyhavarikommisjonen, intervjuet av Sandefjords Blad.

Til lokalavisen fortalte han da at arbeidet med å finne årsaken til flystyrten var møysommelig arbeid.

– Vi må innhente opplysninger og legge til brikke til brikke i puslespillet. Vi får også inn andre oppdrag, så det blir ingen kontinuerlig prosess. Hvis vi må undersøke andre ulykker som har høyere prioritet, må vi legge bort den i Larvik en tid, og komme tilbake til den senere. Dette arbeidet vil derfor ta lang tid, sier han.

Politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen, ble intervjuet av NRK om ulykken samme dag som den skjedde.

Da fortalte han at det tok tid for nødetatene å finne ulykkesstedet.

– Det er et ganske utilgjengelig sted, men når vi da kom fram, kunne vi raskt konstatere at dette var en veldig omfattende og alvorlig ulykke, hvor det var mindre muligheter til å finne overlevende, sa Eriksen.

Flyskole: Har respekt for de pårørende

Pilot Flight Academy har blitt forelagt kritikken fra de pårørende. Leder for flyskolen, Mikael Eriksson, sier til nettavisen at han synes rapporten fra Flyhavarikommisjonen er ryddig og profesjonell.

– Jeg tiltrådte nå på mandag, så jeg var ikke med når dette skjedde. Men jeg har satt meg inn i rapporten og lest den. Det er alltid tragisk når noe slikt skjer. Jeg har stor respekt for at folk er i sorg etter en slik hendelse, og det er en stor del av personalet ved skolen vår også, de ble også rammet.

Karl Morten Rosenlund er sjef for utdannelse og sikkerhet ved flyskolen. Han sier at han har stor respekt for de pårørende, som har mistet en de var glad i.

– Jeg har full respekt for det de måtte gjøre og mene, men jeg har ikke lyst til å kommentere enkeltpåstander utover dette, sier han.

Rosenlund sier at piloten og de to elevene ulykkesdagen, tok de seg den tiden de hadde behov for til planlegging.

– De tok til følge at de var gitt for liten tid og utsatte planlagt avgangstid tilsvarende tiden som ikke var planlagt, sier utdanning- og sikkerhetssjefen.

Tilbakeviser påstander

Han sier videre at skolen var i en kontrollert vanskelig situasjon økonomisk da ulykken fant sted, men at påstanden om at ansatte ikke har fått lønn, er feil.

– Når det gjelder det økonomiske til flyskolen, så er det ikke noen hemmelighet at det er vanskelig å drive flyskole under en pandemi – med mange ansatte og dyrt utstyr, legger han til.

Det er heller ikke riktig at viktige dokumenter skulle være trykket i tre eksemplarer, sier Rosenlund og poengterer at det skulle ligge igjen ett trykt eksemplar av tre dokumenter, men at det ikke var tilfelle ulykkesdagen.

– Man har vært i stand til å gjenskape disse dokumentene i etterkant, så vi vet hva dokumentene inneholdt.

Avslutningsvis sier Rosenlund at han har den fulle tilliten til Flyhavarikommisjonens arbeid, og rapporten de la fram onsdag.

– Havarikommisjonen gjør en selvstendig og grundig undersøkelse. Hadde de funnet mangler ved drift eller vedlikehold så er jeg sikker på at det hadde kommet med i rapporten deres.