Øystein Haugan fra Miland i tinn (67) får Telemark fylkeskommunes fylkeskulturpris for 2019. Det skjer bare åtte dager etter at han også mottok Rjukan Lions Clubs Hederspris for sitt arbeid for lokalsamfunnet.

i begrunnelsen fra Telemark fylkeskommune heter det: «Haugan er verdensarvkoordinator i Tinn kommune. Han sto sentralt i arbeidet for at Rjukan-Notodden Industriarv fikk verdensarvstatus i 2015. Uten hans innsats, som daværende kultursjef i Tinn, er det tvilsomt om Telemark hadde oppnådd den ærerike statusen som et verdensarvsted innebærer.»

– Vi synes det er veldig hyggelig å gi Telemarks aller siste fylkeskulturpris til Øystein Haugan Med sin formidling skaper Haugan et stort engasjement, og han har bidratt sterkt til å selge Tinn og Rjukan som merkevare. Verdensarvstatusen er en stolthet for hele Telemark, og prisen er velfortjent, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Husflid og håndverk

Borghild Telnes mottok stipend for husflid og håndverk på 60 000 kroner, tirsdag kveld. Hun er kunstner og kalligraf, og vil nå fordype seg i den rødlistede teknikken Telemarksbinding, opplyses det i en pressemelding.

Telnes kommer fra Seljord og arbeider med skrift, bokstaver og tegn i kombinasjon med teknikker som håndsøm og trykk av ulike slag.

Hun har deltatt på utstillinger i Norge, England, Russland og Japan og er representert med arbeid i Museum of Contemporary Calligraphy i Moskva.

Nå ønsker hun å utforske teknikken Telemarksbinding eller filering som den også kalles. Dette er en håndarbeidsteknikksom utføres ved brodering på et knyttet garn-nett. Håndverket omfatter både selve knyttingen av filetnettet og filetbroderingen til en prydsøm som har blitt brukt til pynt på skaut, hatter, duker, forklær og annet.

Det er i dag få som kan teknikken, og den står på Norges husflidslags liste over håndverksteknikker som må tas spesielt vare på, står det videre i pressemeldingen.

Juryen har bestått av leder for institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Stian Roland, kultur- og næringskonsulent for Norges Husflidslag i Telemark Reidunn Horgen og kunstrådgiver i Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien.