Statssekretær Odin Adelsten Bohmann (Ap) i Kulturdepartementet hadde bedt om et møte med ledelsen i Skien fritidspark fredag, for å få ei orientering om den store satsinga deres på tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Men statssekretæren hadde også med seg 900 000 kroner til Skien Fritidspark fra Kultur- og likestillingsdepartementet – noe som var en hemmelighet, helt til fredagens møte var i gang.

– Imponerende

– Det arbeidet dere har fått til med å tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne er utrolig imponerende, og regjeringa ønsker at dere skal være et nasjonalt fyrtårn på dette området, sa Adelsten Bohmann, da han slapp nyheten.

Her møtte han daglig leder i Skien fritidspark, Jens Petter Wergeland Aas, nestleder i styret, Lars Martin Borlaug, Jan Helge Østensen, som er salgsansvarlig for grupper ved Skien fritidspark, samt skiensordfører Hedda Foss Five (Ap), som representerer eieren – Skien kommune. Og de ble naturligvis svært glade for den store overraskelsen.

Det er på det rene at Skien fritidspark hadde søkt om midler til en tilrettelagt sklie for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og i den forbindelse har de også vært på befaring i Danmark.

– Det ligger i vår investeringsplan og dette var en fantastisk nyhet, sier Jens Petter Wergeland Aas.

Han konstaterer at de har satset på tilrettelegginga gjennom flere år, og han viser også til at de tidligere har fått tilgjengelighetsprisen.

– Så vi har hele tida hatt dette med oss, spesielt knyttet til hotellet vårt, hvor vi har 23 nye rom som er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser. Fem er med heis og det er mulighet for takheis på ti av rommene – noe som er unikt i Norge. Vi har også tilrettelagt i det store bassenget, varmebassenget og vi jobber med å se på inngangspartiet, hvor vi jobber med å få ledelinjer (for blinde og svaksynte). Vi vil være Norges mest attraktive aktivitetsarena for alle, sier Wergeland Aas.

– Tusen millioner takk!

I fjor åpnet de en HC-zipline med heis i klatreparken, og i ishallen har de jevnlig besøk av kjelkelaget i ishockeyforbundet. I tillegg jobber de med å få et parkettgulv som tilfredsstiller kravene til rullestolrugby, slik at de kan bli en nasjonal arena for dette.

Jan Helge Østensen, som er salgsansvarlig for grupper hos Skien fritidspark, skrev søknaden som ga full uttelling på ekstra midler – og han er svært glad for at det ble full klaff.

– Tusen millioner takk! Jeg har fått æren av å stå litt i bresjen for dette, og vi har et veldig godt samarbeid med Rådet for funksjonshemmede i Skien, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund. Nylig hadde vi 22 barn med ledsagere på hotellet, og da kommer det en forelder bort og sier at mitt barn har aldri blitt invitert til bursdager eller noe annet, så at vi kan få dette tilbudet hos dere – det er helt fantastisk, forteller Østensen, som konstaterer at slike rørende tilbakemeldinger betyr svært mye.

Han sier at det er noen andre hoteller og liknende arenaer som også er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser i Norge, men at disse stedene krever rekvisisjoner fra lege eller annet behandlingspersonell - noe man ikke trenger i Skien fritidspark.

– Vårt anlegg er helt åpent for alle, sier Østensen.