Før helgen varslet Meteorologisk institutt at det de neste dagene er ventet høy nordlysaktivitet. Faktisk så langt sør som til Nord-Jylland i Danmark.

Søndag kveld var det i helt perfekte forhold for å få med seg lysfenomenet over hele Sør-Norge. Mandag kveld var det også mye nordlys over Grenland.

Lillanita Langeland fra Valle i Bamble var en av dem som fikk med seg det flotte nordlyset på himmelen natt til mandag.

- Jeg følger mye med på nordlys varsel, og stod ute med kamera også plutselig tok det helt av på himmelen! Det lyste opp og man så nordlyset danset! Aldri opplevd så fantastisk nordlys her ute før. Fantastisk opplevelse, skrev hun i en epost til TA mandag morgen.

TA har fått flere bilder fra innbyggere som fikk med seg nordlyset mandag kveld.

Lysfenomen

Nordlys er et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra Sola mot Jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.

Nordlyset opptrer i mange forskjellige former. Fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt. Hvilke farger en forekomst av nordlys består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grønt, rødt og blått. Forekomst og intensitet av nordlyset er på sin side styrt av aktivitet på Sola. Jordas magnetfelt og atmosfære bestemmer hvor på Jorda nordlyset opptrer.

Det latinske navnet på nordlys er aurora borealis. Det samme lysfenomenet kalles sørlys, eller aurora australis, når det opptrer på den sørlige halvkule, og en fellesbetegnelse på begge er polarlys..