Fikk avslag på avslag, ga blaffen og fortsatte arbeidet. Flere naboer mistet vannet

PORSGRUNN: Først søkte de om å sette opp en mur, det ble avslått. Men satte opp muren likevel, to ganger søkte man om tillatelse til gravearbeid. Begge ganger ble det avslått av Porsgrunn kommune, likevel satte man i gang gravearbeidene.