Det forteller Aud Irene Kittelsen, prosjektleder for «Ein morosam omveg med noko attåt» (EMONA) i Vinje.

– Da vi kom med i siste fase i prosjektet så visste vi at vi fikk noe mellom én og to millioner kroner. Vi la en del arbeid ned i prosjektskissa som skulle være sluttleveransen før den endelige fordelingen ble foretatt, så det var en positiv overraskelse at vi ble tildelt 2,25 millioner kroner, forteller hun.

Aktivitetsanlegg

I tillegg til beløpet kommunen har fått fra Tverga har de også mottatt fire millioner kroner fra Nyskapende Aktivitetsarenaer.

– Per nå er vi oppe i over åtte millioner til anlegget. Dette er et anlegg som er delt opp i delfaser som vi kan jobbe videre med over flere år, sier Kittelsen.

Tanken er å starte på første delfase av aktivitetsanlegget til sommeren.

– Da kommer vi til å starte med grunnarbeid mot pumptrack og sykkelanlegget, og håper på lokalt engasjement i forhold til joggeløypa som blir universelt utformet og eventuelt mingleplasser. Sykkeldelen av anlegget krever en del grunnarbeid, vi må ha inn spesialister og det skal asfalteres. Den delen blir ikke ferdig i sommer, men vi kan ha et håp om at den første biten er ferdig i 2023, forklarer Kittelsen.

De vil også jobbe med å få til det de kaller for en dinglekule.

– Det blir en slags sveveplass. Detaljert hvordan den blir er vi litt usikre på enda, sier Kittelsen.

Medvirkning

En viktig del av prosjektet har vært medvirkning fra unge og lokale.

– Å få medvirkning fra både skoleelever, og innspill fra barnehage og fastboende har vært viktig. Det har vi lært mye av og kan ta med oss videre i andre prosjekter i kommunen, sier Kittelsen.

Nå håper de på et stort engasjement blant fastboende når aktivitetsparken på Edland skal realiseres.

– Edland er et lite lokalsamfunn, og det å ha en plass å møtes og være aktiv, både liten og stor, har mye å si for folkehelsa. Jeg håper fastboende og politikere vil være med på å satse på dette og utvikle parken i årenes løp, sier hun.