– Covid-19-epidemien er økende, etter en periode med stabil forekomst. Overvåkingen av virus i avløpsvann har vist betydelig økning gjennom februar og mars, skriver FHI.

Antall nye intensivinnleggelser og koronarelaterte dødsfall er stabilt lavt. I uke 12 er det foreløpig rapportert om 98 nye sykehusinnleggelser med korona som hovedårsak, mens det var to nye innleggelser på intensivavdeling.

Det er en svak oppgang i influensaepidemien.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkningen er svakt økende, men normalt for årstiden. Antall innleggelser med luftveisinfeksjon er stabile.

– Påskeferien kan bremse smitteutvikling de kommende ukene, men den videre utviklingen av epidemiene er usikker, skriver de videre.

Det er nå flere innleggelser med korona enn med influensa.

– Vi regner med en vårbølge nå og kanskje et par bølger til i løpet av året, men disse vil neppe bli så store som bølgene i 2022, sier fagdirektør i FHI Preben Aavitsland til VG.

Over flere uker har det vært en økning i nivåene av koronavirus i avløpsvann. Det kan se ut til at dette har vært tidlige tegn på en ny bølge, ifølge FHI.

Det er ingen tegn til at viruset vil gi mer alvorlig sykdom.