Det er Midt-Telemark kommune som gjennomførte anbudskonkurransen og det kom inn tilbud fra fem leverandører. Som beskrevet i konkurransegrunnlaget ble alle tilbudene vurdert med 100 prosent vekting på pris.

Tveito Maskin AS, Kaasa Maskin AS, BR Maskin AS, TGB AS og Groven & Karlsen AS leverte tilbud før prisen.

Midt-Telemark kommune fant ut at regningsarbeider og påslag var priset på forskjellige måter, men etter å ha kommet frem til det de mener er en rettferdig sammenligning av disse – og kontrollregning – kom kommunen frem til disse sluttprisene og rangering:

(saken fortsetter under bildet)

1. TBG AS: 776 995 kroner.

2. Kaasa Maskin AS: 795 250 kroner.

3. Tveito Maskin AS: 798 590 kroner

4. BR Maskin AS: 816 250 kroner.

5. Groven & Karlsen AS: 868 575 kroner.

Alle prisene er uten merverdiavgift. Det skilte altså bare 18 255 kroner mellom vinneren av anbudskonkurransen og nummer to.

– Med bakgrunn i vurdering av pris har Midt-Telemark kommune ved teknisk etat bestemt å innstille på TGB AS. For å kunne bestille arbeidene raskest mulig ønsker Midt-Telemark kommune å sette en kortere klagefrist enn vanlig for eventuelle klager.

– Klage på både klagefrist og innstilling sendes skriftlig innen fredag 10. september klokken 12.00, opplyser kommunen.

Torshølvegen ligger nord for Brenna industriområde i Bø.