Feiringen fant sted på Villa Fløyen i Skien med middag og taler.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, var gjest sammen med tidligere ordfører på Notodden, Lise Wiik, som representerte pensjonistforbundet Telemark. Og de hadde med seg pengegaver.

Fikk ros

Både Wiik og Foss Five hadde mange go'ord å komme med om Skotfoss pensjonistlag og særlig ble det flotte samholdet mellom medlemmene trukket fram.

Til TA uttalte skiensordføreren at slike lag er viktige, spesielt når samfunnet er i krise slik det har vært under pandemien:

– De eldre har som andre behov for sosial kontakt og har ikke godt av å være mye alene.

Prioriterer flere medlemmer

Skotfoss pensjonistlag ble startet opp 12. mars i 1947, da med 43 medlemmer. Gjennom historien har det maksimale antallet vært 209. I dag er medlemstallet 119, men leder Gerd Andersen er klar på at laget ønsker seg enda flere medlemmer og at det vil bli prioritert i 2022.

– Vi ønsker gjerne at flere yngre pensjonister blir med, og de trenger ikke nødvendigvis være bosatt på Skotfoss.

Andersen legger til at pensjonistlaget har møter hver måned, inkludert temakvelder, og at det med jevne mellomrom arrangeres sponsede turer omkring i Norge for medlemmene og andre interesserte.

En prioritert oppgave er eldredagen som arrangeres hvert år.