Det uttrykker fastlege Gisle Roksund i Skien.

Han har i en årrekke vært opptatt av vilkårene for helsetjenestene og hadde onsdag en kronikk i Klassekampen om fastlegeordningen.

150 000 uten fastlege

- Før valget var løftet fra Arbeiderpartiet at en ny regjering skulle redde fastlegeordningen, men pengene har ikke kommet, sier Roksund til TA.

Det er fastlegekrise i Skien og Porsgrunn, noe som er omtalt en rekke ganger. Men krisa er også nasjonal. I dag skal 150 000 nordmenn være uten fastlege, et tall som øker hver måned.

Bekymrede pasienter

- Du har selv cirka 1000 pasienter - hva sier de?

- Hver dag får jeg spørsmål med bekymring om hva som skjer når jeg slutter som fastlege. Vil de i det hele tatt få en ny fastlege?

- For egen del: Jeg er fylt 70 og vil jobbe en stund til, men jeg kan ikke holde på til pasientene bærer meg ut

- Hvorfor er fastlegen viktig for folk?

- Fastlegen kjenner sine pasienter og kan hjelpe til i ulike medisinske problemstillinger og følge dem opp. Og fastlegen er ofte en god samtalepartner, år etter år. Han eller hun er inngangsporten til resten av helsetjenesten og sparer den for store utgifter.

Milliarder bør inn

- Men storting og regjering har kanskje ikke penger?

- Naturligvis finnes det midler utenom budsjettet, pandemien har vel vist det. Et viktig poeng er at myndighetene må høre på oss, det gjør de ikke i dag.

Roksund mener at 1-2 milliarder kroner må komme umiddelbart for at unge leger skal bli motivert til å bli fastleger. Beløpet på 50 millioner kroner som KS nylig foreslo er følgelig altfor lite.

- Hva skal en stakkars politiker i Telemark gjøre da?

- Politikere og ordførere må forene seg og gå til aksjon. Husk det pasientene som lider.

Ikke enig i kritikken

Trine Almenning i Arbeiderparti i Skien og tidligere leder av helseutvalget er ikke med på kritikken mot partiet og regjeringen:

- Jeg synes ikke den sittende regjeringen skal bli dømt for å ha sviktet på sitt første budsjett. Det er dessverre lite man får beveget på i et allerede lagt statsbudsjett. Allikevel ble det lagt inn ekstra midler til ordningen for 2022, men det vil nok kreve betraktelig mer ressurser fremover.

- Fra et kommunalt ståsted er forventningene til at det skjer svært høye.

Demmet opp i Skien

- Hva er signalene du har fått om regjeringens politikk?

- Arbeiderpartiet gikk til valg på å styrke fastlegeordningen. Det både tror og forventer jeg at Arbeiderpartiet i regjering vil gjøre.

Almenning legger til at hun oppfatter fastlegeordningen som selve grunnplanken i velferdsstaten.

- Ingen kan nyte andre velferdsordninger uten vurdering fra fastlegen, enten det gjelder sykepenger eller andre tilskuddsordninger. Det er viktig at det tas et skikkelig grep rundt ordningen nå. Vi venter ikke lenger på en fastlegekrise, vi er midt i krisen!

Hun trekker dessuten fram:

- I Skien har vi over tid jobbet med å demme opp for manglende støtte og ressurser fra statlig side. Blant annet satte vi av 10 millioner direkte til ordningen i juni 2021. Samt har vi styrket budsjettet for fastlegeordningen og legevakt for 2022.