Gå til sidens hovedinnhold

Farvel barnehage

SKIEN: Fossum barnehage er avviklet og flyttet til gigantbarnehagen i Duestien. Kommunen vil overlevere bygningen til eier Løvenskiold-Fossum.

Det er meningen at det skal skje innen 1. januar 2021, slik det framgår av kommunedirektøren/rådmannens innstilling som behandles av utvalg for klima, miljø og byutvikling denne uka.

Fossum barnehage har holdt til i 1. etasje, mens Fossum skolemuseum har benyttet 2. etasje.

1739

Det var familien Løvenskiold som kjøpte eiendommen i 1739, og den gangen var det en privatskole der. Driften av skolen fortsatte under oppsyn av familien.

En ny skole kom på plass i 1903.

Barn ved jernverket og i nærheten

Kommunen gir tydelig uttrykk for at den "ikke er rettmessig eier av bygget barnehagen har disponert". Det kommer også fram at "leie for bygget eller tomten" ikke er betalt i bruksperioden.

Kommunen har kommunikasjon med Telemark museum om de ønsker å overta skolemuseet.

I et vedlegg til saken fortelles det faktisk "ca. 100 år før lov om obligatorisk skolegang ble innført i 1739 var det skolegang for barn til arbeidere ved jernverket + barn i skolens nærhet".

Effekten av saken gjengis slik: "De økonomiske konsekvensene er positive for Skien kommune da arealene i eiendomsporteføljen reduseres, og dermed reduseres også kommunens FDV kostnader."