Det er meldingen fra kommunedirektøren inn mot møtet i utvalg for helse og omsorg.

De 6500 pasientene vil sannsynligvis være uten fastlege fra og med 1. september.

Rekruttering på sporet

Kommunedirektøren har også denne vurderingen:

– Situasjonen er imidlertid litt bedret med tanke på rekruttering av lokale leger.

Dette underbygges av at to lokale leger starter på Solum 1. juni. Tre lokale leger overtar eller vikarierer på tre andre ledige lister – til høsten vil det være behov for fem vikarer.

4466 på ventelister

Det står i dag 4466 på ventelister i Skien. 19 personer har ikke fastlege et annet sted i Norge.

Forsikringen er:

– Det jobbes fortløpende med lokal rekruttering, blant annet via en generell utlysning der det søkes etter leger som er interessert i fastlegejobb i Skien, eventuelt i kombinasjon med andre kommunale oppgaver som sykehjem, helsestasjon og legevakt. Dette har medført at flere lokal leger har tatt kontakt og er interessert i fastlegejobb.