Den største prosentvise nedgangen er i Troms og Finnmark med 39 prosent færre konkurser i 2021 enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Deretter fulgte Nordland med en nedgang på 34 prosent fra 2020.

I alle fylker gikk antall konkurser ned. Ser man på det totale tallet på konkurser er det størst nedgang i Oslo med 218 færre konkurser. Deretter følger Vestfold og Telemark med 95 færre konkurser.

Åtte av ti konkurser, i alt 2.688, var bedriftskonkurser, noe som ikke omfatter enkeltpersonforetak. Dette tilsvarer en nedgang på 24 prosent. Bygg- og anleggsbedrifter sto for 29 prosent av konkursene.

De resterende 637 konkursene, 16 prosent færre enn året før, var enkeltpersonforetak og personlige konkurser. Her var 42 prosent av konkursene innen bygg- og anlegg.

Også tallet på konkurser i fjerde kvartal i fjor viser en nedgang fra samme periode i 2020.