I juni trakk Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) tilbake akkrediteringen for utdanningene bygg (nettbasert) og maskinteknikk (stedsbasert) ved Fagskolen Vestfold og Telemark.

– Mangelfulle studieplaner og behov for endringer i eksamens- og vurderingsordningene til de aktuelle studiene er bakgrunnen for at skolen må legge ned de to utdanningene, opplyste NOKUT i en pressemelding.

I tilsynsrapporten ble det blant annet påpekt at fagskolen ikke har gitt studentene den kvaliteten på utdanningen som de lovmessig har krav på.

Strengere krav

Nå opplyser rektor Jens Christian Thysted at fagskolen har fått tilbake akkrediteringen for de to utdanningstilbudene.

– Det er gledelig å melde at akkrediteringen for disse utdanningene er tilbake, etter at skolen mistet dem våren 2020, sier rektor i en pressemelding.

Her vises det til at fagskolen har vært igjennom en revideringsprosess for de to utdanningene.

– Revidering av utdanninger er en krevende prosess, hvor skolens systemer og rutiner, pedagogiske praksis og alle øvrige aspekter ved driften av utdanningstilbudene granskes. Prosessen har strukket seg over to år. I den samme perioden har kravene som stilles til tilbydere av fagskoleutdanning stadig blitt strengere, sier rektor.

Bedre kvalitet

Thysted sier videre at sommeren er brukt til å korrigere de forholdene som er påpekt av NOKUT, og at det er gjort nødvendige endringer i skolens praksis.

– Det var gledelig å motta melding fra NOKUT om at studieplanene for utdanningene er godkjent med de endringene som er gjort. Revideringsprosessen har vært svært nyttig som bakteppe for den generelle utviklingen av skolen, som står vesentlig bedre rustet kvalitetsmessig som følge av denne prosessen, sier rektor.

Han forsikrer nå studenter om at de kan gjennomføre påbegynte studier innen disse studieretningene.

– Vi ønsker nye studenter velkommen til studier som vi vet holder mål på alle måter når det gjelder studiekvalitet og gjennomføring. Dette gjelder også for de øvrige av skolens til sammen 950 studenter, sier Thysted.