– Vi vet ikke hvordan det slår ut for hver enkelt kommune, men det vil gi en styrking av tiltaket som er lagt inn, sier Merethe Sjølie Pedersen, leder for hovedutvalg helse og omsorg til TA, hun tilføyer:

– Det er veldig gledelig at det er funnet friske midler til dette. Vi vet at vi får mange flere eldre i kommunene i årene framover. Mange ønsker å bo hjemme lenger, det må vi ruste oss for. Men vi vet også at vi har behov for flere sykehjemsplasser.

I november la rådmann opp til at utbyggingen av det nye sykehjemmet på Mule kan fortsette og starte opp i 2023. Dette til tross for at regjeringen for 2023 trekker tilbake støtten til bygging av dette.

– Vi kan vente til 2024 med å søke om støtte, sia rådmann Rose-Marie Christiansen til TA den gangen. Også ordfører Robin Kåss stilte seg positiv.

– Jeg er veldig glad for at vi kan fortsette utbyggingen og at det også er satt av penger til ny legevakt.

– Investering

Under torsdagens formannskapsmøte ble det ikke foreslått noen endringer når det gjelder budsjettering av verken Mule sykehjem eller ny legevakt.

Med friske midler i statsbudsjett i tillegg, kommer det godt med, skal vi tro Sjølie Pedersen.

– I Porsgrunn er vi i gang med å utrede ny sykehjemsfløy på Mule og her gjør vi store og viktige investeringer. Med dette investeringstilskuddet kan arbeidet fortsette uten å måtte øke låneopptaket eller redusere plasser, så det er veldig positivt for oss. Kommunen har gjennom mange år satset mye på en god eldreomsorg, blant annet med bygging av to nye sykehjem, på Mule og Vestsiden, samt rustet opp St. Hansåsen lokalmedisinske senter til moderne standard, sier hun og legger til:

– Hovedutvalg for helse og omsorg følger tett behovet for omsorgsplasser, vi i flere år hatt lave ventelister på sykehjemsplasser i Porsgrunn og vi ser nå en økning. Det er derfor veldig positivt for oss at kommunene har blitt lyttet til og at disse midlene kommer i 2023.

95 millioner kroner i 2023 tilsvarer beløpet for 2022, og tilrettelegger for at kommuner kan gå videre både med å rehabilitere omsorgstilbudene og bygge nytt der det er nødvendig. 95 millioner kroner tilsvarer, ifølge regjeringspartiene, totalt 500 heldøgn omsorgsplasser, fordelt mellom rehabilitering av plasser og bygging av nye.