Det var om ettermiddagen 17. januar i år at politiet fant 996,7 gram hasj og 19,93 gram kokain hjemme hos en 28-åring i Porsgrunn. 28-åringen tilsto umiddelbart og det gjorde han også nylig i Telemark tingrett. I tillegg til narkotikabesittelse sto han tiltalt for kjøring uten gyldig førerkort i Sandefjord 18. november i fjor – noe han også erkjente seg skyldig i. Lovbruddene er begått i prøvetida til en dom han fikk i Vestfold tingrett 18. august 2020.

Dommerfullmektig Ole André Tveit har dømt 28-åringen til fengsel i ett år og seks måneder, hvor av ett år og tre måneder gjøres betinga med ei prøvetid på tre år, forutsatt at han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

– Han må få hjelp

Fra fengselsstraffen kan han trekke fra 95 dager som han allerede har sittet i varetekt. Straffen er en fellesstraff med dommen han fikk i Vestfold tingrett i august 2020, og dommen var i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Det betyr at 28-åringen straks er en fri mann, forutsatt at han klarer å holde seg rusfri og holder seg unna lovbrudd de neste tre åra.

– Retten har, hensett til sakens karakter, siktedes livssituasjon samt hans motivasjon for rusfrihet og utdanning, kommet til at det er riktig å reagere med en betinga dom på særvilkår om deltakelse i narkotikaprogram med domstolskontroll, noe siktede også har samtykket til. Det er innhentet personundersøkelse, og kriminalomsorgen konkluderer også med at han er egnet til å delta i et slikt program. Det fremstår som klart for retten at han må få hjelp med sine rusproblemer dersom det skal være håp om en konstruktiv tilværelse over tid, herunder blant annet utdanning og etterfølgende overgang til arbeidslivet, heter det i dommen.