– Dette er kjempepositivt, sier Bjørn Rudborg, Ap og Knut Jarle Sørdalen, Sp, som er henholdsvis leder og nestleder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Vi har kjempet for fagskolen i mange år og nå blir tilbudet bare bedre og bedre. At vi nå får 25 ekstra plasser betyr at vi kan møte næringslivets behov i enda større grad, sier de to.

– Satsing på yrkesfag er veldig viktig for oss, næringslivet og arbeidslivet trenger dyktige fagfolk, enten det er i helsesektoren eller på byggplassen, sier Rudborg og Sørdalen.

500 nye plasser

Meldingen som kom fra regjeringen tirsdag er at det skal etableres 500 nye skoleplasser på fagskolene rundt om i landet, med start fra høsten av. Til dette følger det med 20 millioner kroner. Men i og med at det er bare halvårsvirkning betyr det at bevilgningen blir på 40 millioner kroner for et skoleår.

Regjeringen skriver at det er særlig mangel på folk innenfor bygg- og anlegg, industrien og IKT. Også det offentlige mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, innenfor helse-, pleie – og omsorgsyrker.

– Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. De 500 nye studieplassene blir viktige for å tette dette kompetansegapet, sier forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Fordeles

Om de nye skoleplassene kommer ved fagskolen i Porsgrunn eller ved fagskolen i Horten er det opp til fagskolen selv å ta stilling til. I Porsgrunn tilbys studier innenfor helse, elektro, teknologi, bygg og anlegg mens det er helsefag, elektrofag eller maritime fag i Horten.

– Fylkeskommunen har meldt inn behov tidligere om hva vi har av ønsker og behov for fagskolen i Vestfold og Telemark. Dette dreier seg først og fremst om behov for skoleplasser innen helse- og oppvekstfag samt tekniske fag, sier Rudborg og Sørdalen.

I tillegg til de fysiske studiene som er delt på de to undervisningsstedene har fagskolen også rene nettbaserte studier samt studier som er kombinasjon av nett og samlinger.

I Porsgrunn er det nå rundt 750 studenter knyttet til fagskolen mens det er rundt 350 studenter knyttet til fagskolen i Horten.