– Hvor blir det av pengene som vi ble lova før jul, spør ordfører i Hjartdal og fylkesordførerkandidat Sven Tore Løkslid.

Pengene han sikter til, er de såkalte skjønnsmidlene som ble trukket tilbake i forbindelse med omleggingen av arbeidsgiveravgiften. Som vi har skrevet sider opp og ned om tidligere ble det foretatt et dobbelttrekk (les fakta). Både fylkesmann og regjeringen trakk millionbeløp fra ramme og i skjønnstillegg. Før jul kom en bemerkning til Stortinget om at fylkesmannen måtte rydde opp og betale kommunene allikevel. Nå venter og håper Nome kommune på nærmere ni millioner, mens Hjartdal og Drangedal venter på rundt to og tre millioner kroner hver.

MERKER URO

Med seg i kantina på rådhuset i Nome har Løkslid ordfører Bjørg Tveito Lundefaret, og leder av Fagforbundet i Telemark, Vidar Stang. Sistnevnte har merket seg at de tre kommunene har budsjettert med skjønnsmidlene. Han har også merket en gryende uro blant sine medlemmer.

– Medlemmene våre leser jo avisene de også. De vet at når det ikke er midler så må kommunen se på egen virksomhet. Man foretar jo omstillinger hele tida og ser på de midlertidige stillingene. De må slutte å gå rundt den varme grauten hele tida. Vi håper vi kan få klart et svar slik at vi slipper omstillinger på grunn av økonomisk uvisshet.

– HELT AVHENGIG

I Hjartdal har politikerne budsjettert med at de skal få de to millionene som gjenstår.

– Vi er helt avhengige av å få pengene for å få balanse i budsjettet, sier Løkslid.

Det er ventet at kommunene vil få bekreftelse på om pengene kommer i det reviderte nasjonalbudsjettet i mai.

– Det var kjempebra jobbet av Gry Rekanes Amundsen da hun var inne på Stortinget forrige gang, men hvordan følger de opp sine egne merknader? Det er krevende å leve med usikkerheten i nesten et halvt år. Vi får en dårlig arbeidsgiverpolitikk overfor våre ansatte når vi ikke vet hva som skjer.

NESTEN UMULIG

Nome har budsjettert med at de får 3,4 millioner kroner i skjønnsmidler, men håper på ni.

– Om ikke pengene kommer må vi spare inn 3,5 millioner kroner i løpet av et halvår. Vi har allerede kutta inn masse på drifta, så det blir nesten umulig.

Gry-Anette Rekanes Amundsen fikk mye av fortjenesten for kommunal- og forvaltningskomiteens merknad til Stortinget om at fylkesmannen måtte ordne opp i pengetrøbbelet. Denne måneden er Rekanes Amundsen tilbake på tinget, men hun har ikke hørt noe nytt om pengene.

– Fylkesmannen mottar et tildelingsbrev i disse dager, med rammene fra statsbudsjettet. Hvor stor potten er tør jeg ikke si, men Kari Nordheim-Larsen gjør lurt i å gjøre det hun får beskjed om fra Stortinget.