Johansen har lagt fram et forslag om at fylkesrådmannen ikke har den nødvendige tillit.

"Telemark Fylkesting vil på bakgrunn av fylkesrådmannens håndtering av sak i forbindelse med bygging av ny Skien videregående skole fremme forslag om mistillit til fylkesrådmannen. Fylkestinget vil blant annet vise til rapportene fra kommunerevisjonen og Advokat Frøystrup, samt vedtaket fra kontrollutvalget i fylkeskommunen", heter det i forslaget fra Fremskrittspartiet.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid sier han har tillit til fylkesrådmannen. Arbeiderpartiets gruppeleder Tone Berge Hansen sier hun ikke vil behandle denne type saker, siden man har et arbeidsgiveransvar.

Gunn Marit Helgesen sier hun synes det er beklagelig at saken kommer.

- Vi er samlet for å ta en beslutning om den største saken gjennom all tid, dette er en total avsporing av debatten, sier Terje Riis-Johansen.

Med unntak av Fremskrittpartiet vil ingen av de andre partiene støtte forslaget fra Fremskrittspartiet.

Selv om nok mange i fylkestinget ikke føler at de har den tilliten som er nødvendig til fylkesrådmannen, så ble forslaget fra Fremskrittspartiet fremmet på helt feil tidspunkt. Noe som også gjorde det helt umulig for de andre partiene å ta støtte til forslaget.

Forslaget ble stemt ned mot fem stemmer.