Etterlyser millioner: Frykter for framtiden

SKIEN: Flere skiensklubber reagerer på at kommunen kun bevilger halvannen million kroner når det blir søkt om vel 11 millioner. For Herkules kan det bety 200 000 i ekstra rentekostnader.