Både Odd Stadion AS og Gjerpen har i utgangspunktet søkt om å få ettergitt all gjeld og lån som idrettslagene har til Skien kommune. Begge sakene er relativt gamle. Søknaden fra AS Odds stadion har sin bakgrunn i «at kommunen forskutterte utgifter i forbindelse med utbyggingsavtale om trafikksaneringsplan for Falkumområdet i 2007». I utgangspunktet var lånet på 4,5 millioner kroner, 1,7 millioner er nedbetalt.

Mens for Gjerpen sin del er det et lån som ble gitt i 2018, på 375 000 kroner, da Gjerpen satset på eliteserien i håndball.

Totalt søkte de to klubbene om å få ettergitt 3,6 millioner kroner.

Ville ikke ettergi alt

Det var imidlertid ikke alle i bystyret som ønsket å ettergi alt av gjeld som idrettslagene hadde. KrF foreslo at gjelden til lagene skulle nedbetales over ti år. .

– Vi hadde vel et håp om at gjelden skulle bli betalt men det har ikke skjedd. Det blir for enkelt i forhold til andre lag og foreninger å bare sende en søknad om å slette gjelden, sier Jørn Inge Næss.

Men et flertall i bystyret vedtok til slutt forslaget fra kommunedirektøren.